20, ఫిబ్రవరి 2021, శనివారం

జర్ర జర్ర / సూపర్ హిట్టూ..

గద్దలకొండ గణేష్ సినిమాలో ఇది విలన్ పాటే అయినా ఐటం గర్ల్ "డింపుల్ హయాతి" పాడే సూపర్ హిట్టు పల్లవే అసలైన కిక్కు. శేఖర్ మాస్టర్ కొరియోగ్రాఫ్ చేసిన ఈ పాట వింటూ మీరు పాదం కలిపేయండి ఈ వీకెండ్.   

ఈడియో ::


ఆడియో :: 


లిరికియో ::

ఆఅ..ఆఆఆ..ఆఆఅ...
జర్రా జర్రా అచ్చా
జర్రా జర్రా కచ్చా
నేను ఇంతే చిచ్చా
ఏ చంద్రుడికైనా లేదా మచ్చ
చెయ్యి పడితే లక్ష
కాలు పెడితే రచ్చ
నకరాల్ జేస్తే బచ్చా
నరాల్ తీసేటందుకే వచ్చా

సిగ్గుకి అగ్గెట్టేయ్
బుగ్గకి ముద్దెట్టేయ్
గలగలలాడే గలాసుతోటి
కులాసలెన్నో లెగ్గొట్టేయ్
చూపులు దిగ్గొట్టేయ్
లెక్కలు తెగ్గొట్టేయ్
గుడుగుడు గుంజం గలాటలోన
మంచి చెడ్డా మూలకి నెట్టేయ్
 
గిర గిర గిర గిర తిరిగే నడుమిది
కొర కొర చూపుకి కర కర మన్నదిరో
 
సూపర్ హిట్టు నీ హైటు
సూపర్ హిట్టు నీ రూటు
సూపర్ హిట్టు హెడ్డు వెయిటు 
సూపర్ హిట్టు బొమ్మ హిట్టు
సూపర్ హిట్టు మీసం కట్టు
సూపర్ హిట్టు ఇభూది బొట్టు
సూపర్ హిట్టు ఈల కొట్టు
సూపర్ హిట్టు దంచి కొట్టు
 
జర్రా జర్రా అచ్చా
జర్రా జర్రా కచ్చా
నేను ఇంతే చిచ్చా
ఏ చంద్రుడికైనా లేదా మచ్చ
చెయ్యి పడితే లక్ష
కాలు పెడితే రచ్చ
నకరాల్ జేస్తే బచ్చా
నరాల్ తీసేటందుకే వచ్చా
 
కెలికితే ఏక్ బార్
బద్ధలే బాసింగాల్
దెబ్బకి సీను సితార్
ఎదుటోడి గుండెల్లో 
వణుకు వణుకు అది నీ ఆస్తి
నీ దమ్మే నీకున్న బందోబస్తి
ఎహే నచ్చింది యాడున్నా 
ఏక్ దమ్ ఏసేస్తా దస్తీ
 
సూపర్ హిట్టు నీ హైటు
సూపర్ హిట్టు నీ రూటు
సూపర్ హిట్టు హెడ్డు వెయిటు 
సూపర్ హిట్టు బొమ్మ హిట్టు
సూపర్ హిట్టు మీసం కట్టు
సూపర్ హిట్టు ఇభూది బొట్టు
సూపర్ హిట్టు ఈల కొట్టు
సూపర్ హిట్టు దంచి కొట్టు

జర్రా జర్రా అచ్చా
జర్రా జర్రా కచ్చా
నేను ఇంతే చిచ్చా
ఏ చంద్రుడికైనా లేదా మచ్చ
చెయ్యి పడితే లక్ష
కాలు పెడితే రచ్చ
నకరాల్ జేస్తే బచ్చా
నరాల్ తీసేటందుకే వచ్చా

సైన్మా :: గద్దలకొండగణేష్ - 2019
మోతల్ :: మిక్కీ.జె.మేయర్ 
రాతల్ :: భాస్కరభట్ల 
గొంతుల్ :: అనురాగ్ కులకర్ణి, ఉమానేహ 
గెంతుల్ :: శేఖర్ మాస్టర్  
 

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి

అందరికీ ఆమోదయోగ్యం కాని భాషలో రాసిన వ్యాఖ్యలు ప్రచురించబడవు.