27, సెప్టెంబర్ 2017, బుధవారం

సైసైసయ్యారే - ఈటీవి బ్రేకింగ్ ఆల్ బారియర్స్

ఈ వీక్ అంటే నిన్న మంగళవారం టెలికాస్ట్ అయిన ఎపిసోడ్ చూశారా లేకపోతే ఇక్కడ చూడండి. జగదేక వీరుడు అతిలోక సుందరి నుండి "యమహో నీ యమ" , సాహస వీరుడు సాగరకన్య నుండి "మీనా మీనా" , అల్లరి మొగుడు చిత్రం నుండి "నీలిమబ్బు నురగలో" పాటలకు సంబంధించిన విశేషాలు వివరించారు. అండ్ ఈ చివరి పాటకు స్టేజ్ పై చేసిన పెర్ఫార్మెన్స్ కళ్ళు తిరిగే రేంజ్ లో ఉంది. స్టేజ్ పైనే ఆర్టిస్టులని నీళ్ళలో తడిపేసి ఏ వానపాటకూ తీసిపోని విధంగా చిత్రీకరించేశారు. అది చూశాక ఈటీవీ బ్రేకింగ్ ఆల్ బారియర్స్ అనిపించి షేర్ చేస్తున్నా..

24, సెప్టెంబర్ 2017, ఆదివారం

ఎంతసేపైన ఎదురు చూపేన..

ప్రస్తుతం మాములు పాటలు కూడా ఐటమ్ సాంగ్స్ లెవల్ లో తీస్తున్న రామ్ గోపాల్ వర్మ వచ్చిన కొత్తలో నైంటీస్ లో తీసిన ఓ మెలోడియస్ ఐటమ్ సాంగ్ తో మీ ఆదివారాన్ని ఆనందంగా ప్రారంభించండి. 

ఆడియో ::


ఈడియో :: 


లిరికియో ::

ఎంతసేపైన ఎదురు చూపేన నా గతీ
ఎంతకీ రాడు ఏవిటోగాని సంగతి
లా..లా..ల ఈ వేళ ఈ చోటనీ రమ్మంది తానేననీ
ఈ వేళ ఈ చోటనీ రమ్మంది తానేననీ
బొత్తిగా మరిచిపోయాడో ఏవిటో

ఎంతసేపైన ఎదురు చూపేన నా గతీ
ఎంతకీ రాడు ఏవిటోగాని సంగతి
లా..లా..ల ఈ వేళ ఈ చోటనీ రమ్మంది తానేననీ
ఈ వేళ ఈ చోటనీ రమ్మంది తానేననీ
బొత్తిగా మరిచిపోయాడో ఏవిటో

పపర పాపపౌ పపర పాపాపా
పపర పాపపౌ పపర పాపాపా 
పపర పాపాపా పాపా పపర పాపాపాపాపా  
పపర పాపపౌ పపర పాపాపా 
పపర పాపాపా పాపా పపర పాపాపాపాపా  
పపర పాపపౌ పపర పాపాపా 
పపర పాపాపా పాపా పపర పాపాపాపాపా  

ఎన్ని కళ్ళో కమ్ముకుంటున్నా హా 
అతనినేగా నమ్ముకుంటున్నా
వెక్కిరించే వేయిమందున్నా ఓహో 
ఒక్కదాన్నే వేగి పోతున్నా
ఎన్నాళ్ళు ఈ యాతనా ఎట్టాగె ఎదురీదనా
ఎన్నాళ్ళు ఈ యాతనా ఎట్టాగె ఎదురీదనా
ఏలుకోడేవె నా రాజు చప్పునా హ హా

ఎంతసేపైన ఎదురు చూపేన నా గతీ
ఎంతకీ రాడు ఏవిటోగాని సంగతి
జూజూజూ.. ఈ వేళ ఈ చోటనీ రమ్మంది తానేననీ
ఈ వేళ ఈ చోటనీ రమ్మంది తానేననీ
బొత్తిగా మరిచిపోయాడో ఏవిటో

హా తోడులేని ఆడవాళ్ళంటే లాల.. 
కోడేగాళ్ళ చూడలేరంతే 
లాలాల లాల లాల లాలాల 
తోడేళ్ళే తరుముతూ ఉంటే 
తప్పు కోను త్రోవలేకుందే
ఓ ఊరంత ఉబలాటమూ నా వెంటనే ఉన్నదే
ఊరంత ఉబలాటమూ నా వెంటనే ఉన్నదీ
ఏవి లాభం గాలితో చెప్పుకుంటే

ఎంతసేపైన ఎదురు చూపేన నా గతీ
ఎంతకీ రాడు ఏవిటోగాని సంగతి
లా..లా..ల ఈ వేళ ఈ చోటనీ రమ్మంది తానేననీ
ఈ వేళ ఈ చోటనీ రమ్మంది తానేననీ
బొత్తిగా మరిచిపోయాడో ఏవిటో

సైన్మా :: అంతం - 1992
మోతల్ :: ఆర్.డి.బర్మన్ 
రాతల్ :: సిరివెన్నెల 
గొంతుల్ :: చిత్ర 

20, సెప్టెంబర్ 2017, బుధవారం

ఎంతటి రసికుడవో తెలిసెరా...

మహా మహా బాపు గారికీ తప్పలేదు తన సినిమాలో ఐటమ్ సాంగ్ పెట్టడం కానీ ఆయనంతటి వారు తీశారంటే ఆషామాషీగా అందరిలా ఉండకూడదు కదా... మరి ఎలా ఉంటుందంటారా... ఇదిగో ఇలా ఉంటుంది. విని చూసి ఆనందించండి. 

ఆడియో ::


ఈడియో ::


లిరికియో ::

ఎంతటి రసికుడవో..ఓ..ఓ..ఓ తెలిసెరా 
నీవెంతటి రసికుడవో..ఓ..ఓ..ఓ తెలిసెరా 

నీ వింతలు ఇంతలు ఇంతలై 
కవ్వింతలై మరులొలికెరా..ఆ..ఆ..ఆ 
ఎంతటి రసికుడవో..ఓ..ఓ..ఓ తెలిసెరా 
నీ వింతలు ఇంతలు ఇంతలై 
కవ్వింతలై మరులొలికెరా..ఆ..ఆ..ఆ 
ఎంతటి రసికుడవో..ఓ..ఓ..ఓ తెలిసెరా

గుత్తపు రవిక వోయమ్మో..ఓ.. 
చెమట చిత్తడిలో తడిసి ఉండగా..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ 
గుత్తపు రవిక వోయమ్మో..ఓ.. 
చెమట చిత్తడిలో తడిసి ఉండగా.. 
ఎంతసేపు... నీ తుంటరి చూపు 
ఎంతసేపు... నీ తుంటరి చూపు 
ఎంతసే...పు... నీ తుంటరి చూపు 
అంతలోనే తిరగాడుచుండగా.. 

ఎంతటి రసికుడవో..ఓ..ఓ..ఓ తెలిసెరా 
నీ వింతలు ఇంతలు ఇంతలై 
కవ్వింతలై మరులొలికెరా..ఆ..ఆ..ఆ 
ఎంతటి రసికుడవో..ఓ..ఓ..ఓ తెలిసెరా

మోము మోమున ఆనించి.. 
ఏవో ముద్దు ముచ్చుటలాడబోవగా..ఆ..ఆ..ఆ 
మోము మోమున ఆనించి.. 
ఏవో ముద్దు ముచ్చుటలా..డ..బోవగా..ఆ..ఆ..అ 
మోము మోమున ఆనించి.. 
ముద్దు ముచ్చుటలాడబోవగా..ఆ..ఆ..అ 
గ్రక్కున కౌగిట చిక్కబట్టి 
గ్రక్కున కౌగిట చిక్కబటి 
నా..ఆ..ఆ చెక్కిలి మునిపంట నొక్కుచుండగా..ఆ 

ఎంతటి రసికుడవో..ఓ..ఓ..ఓ తెలిసెరా 
నీ వింతలు ఇంతలు ఇంతలై 
కవ్వింతలై మరులొలికెరా..ఆ..ఆ..ఆ 
ఎంతటి రసికుడవో..ఓ..ఓ..ఓ తెలిసెరా..ఆ. 
తెలిసెరా..తెలిసెరా..తెలిసెరా..రా..ఆ..ఆ

సైన్మా :: ముత్యాలముగ్గు - 1975 
రాతల్ :: డా॥సి.నారాయణరెడ్డి
మోతల్ :: కె.వి.మహదేవన్
గొంతుల్ :: పి.సుశీల 

18, సెప్టెంబర్ 2017, సోమవారం

సయ్యంద్రే నాను సయ్యంతిరా..

ఆడియో ::

http://gaana.com/album/krishnam-vande-jagathgurum

ఈడియో ::


లిరికియో ::

హాఅ...ఆఆ...హాయ్..రాఅ...ఆఆ..
హాయ్.. హాయ్..ఆ...హాయ్..

బిసిబిసి బిసిబిసి బిసిబిసి
సయ్యంద్రే నాను సయ్యంతిరా
నమ్మాశ తీర్సూ నడి అంతిరా..
సయ్యంద్రే నాను సయ్యంతిరా
నమ్మాశ తీర్సూ నడి అంతిరా..

బళ్ళారి బావా బా బేగా బారా
మైసూరు రంగోలా మనె బిట్టు బందాళా
బళ్ళారి బావా బా బేగా బారా
మైసూరు రంగోలా మనె బిట్టు బందాళా
బారా నన్బన్ బారా...
తెలుగు..
రారా బొబ్బిలి రాజా ఆ ఒడ్డూ పొడుగు ఏందిరో
సూరీడల్లే నీలో సురుకేదో ఉందిరో.
సూపుల్లో సూదులు ఉంటే సరసం ఎట్టయ్యో..

బళ్ళారి బావా బా బేగా బారా
మైసూరు రంగోలా మనె బిట్టు బందాళా
బళ్ళారి బావా బా బేగా బారా
మైసూరు రంగోలా మనె బిట్టు బందాళా

ఓఓఓ..హో.హో..డంగ్ డంగ్ డంగ్ డంగ్..
ఊరించే వేడెక్కించే మగరాయుడూ
వీలున్నా వద్దంటాడూ ఏం రసికుడూ
ఆ కండ దండల్లో సరుకెంతనీ
సూపిస్తే పోయేది ఏముందనీ
రంగోలా రంగోలా ఏఏఏ..ఓఓఓఓ..
రంగోలా రంగోలా రంజైన రంగసానివే
ఏబిసిడీలైనా నాకింకా రానే రావులే
మాటల్తో మస్కా కొట్టే మాయల మారివిలే
రంగోలా రమ్మంటే రాలేని ఎర్రోళ్ళూ
ఎనుమల్లే ఎన్నున్నా ఏం చేసుకుంటారూ

బళ్ళారి బావా బా బేగా బారా
మైసూరు రంగోలా మనె బిట్టు బందాళా

ఒంటరిగా ఉంటే చాలు అమ్మాయిలూ .. హాయ్
ఊసులతో వెంటోస్తారు రసరాజులూ..
ఒంటరిగా ఉంటే చాలు అమ్మాయిలూ
ఊసులతో వెంటోస్తారు రసరాజులూ
ఒళ్ళంతా ఊపిర్లూ తగిలేంతలా
పైపైకి వస్తారు వడగాలిలా..
రంగోలా రంగోలా.. ఏఏ..ఏఏ.. ఏఏ..
రంగోలా రంగోలా మీరేమో అగ్గిరవ్వలూ
సోకంతా ఎరవేసి కిర్రెక్కించే కొరకంచులు
నీ ఏడి సల్లారాకా గుర్తుండేదెవరూ
హాయ్..బిసిలేరీ బాటిళ్ళా ఆడోళ్ళ అందాలూ
లాగేసి ఇసిరేస్తారూ తీరాక తాపాలూ

బళ్ళారి బావా బా బేగా బారా
మైసూరు రంగోలా మనె బిట్టు బందాళా
బళ్ళారి బావా బా బేగా బారా
మైసూరు రంగోలా మనె బిట్టు బందాళా

సైన్మ :: కృష్ణం వందే జగద్గురుం - 2012
మోతల్ :: మణిశర్మ
రాతల్ :: ఈ.ఎస్.మూర్తి
గొంతుల్ :: శ్రేయ ఘోషల్, దీపు


17, సెప్టెంబర్ 2017, ఆదివారం

పువ్వాయ్ పువ్వాయ్..

ఆడియో ::


ఈడియో ::


లిరికియో ::

పూవై పూవై అంటాడు ఆటో అప్పారావూ...
పూవై పూవై అంటాడు ఆటో అప్పారావూ
పీపీప్పీ నొక్కేత్తాడు స్కూటరు సుబ్బరావూ
చీపాడూ పొరికోళ్ళంతా నా ఎనకే పడతారూ
ఎందీ టెన్సన్... యమ టెన్సన్...

హే మారుతిలో డైవింగ్ నేర్పిత్తానని సైదులూ
ఏకంగ ఇన్నోవా గిఫ్ట్ ఇత్తానని అబ్బులూ
దొరికిందె సందంటా తెగ టెన్సన్ పెడతారందరూ...

తింగ తింగ తింగరోళ్ళ టెన్సనూ
దొంగ దొంగ సచ్చినోళ్ళ టెన్సనూ...

పూవై పూవై అంటాడు ఆటో అప్పారావూ...

హేహే... షేర్ ఆటో ఎక్కాలంటె పాసింజెర్ల టెన్సనూ...
హేహే... షేర్ ఆటో ఎక్కాలంటె పాసింజెర్ల టెన్సనూ
సినిమాకీ ఎల్దామంటె సిల్లరగాళ్ళ టెన్సనూ...

హె పిల్ల పిల్ల ధడ పిల్ల ఎందే నీకీ టెన్సన్
ఎడాపెడా గడాబిడా ఏం జరుగుద్దని నీ టెన్సన్
హే నచ్చిందే పిల్లనీ నలిపెత్తారని టెన్సనూ
నలుసంతా నడుమునీ గిల్లెత్తారని టెన్సనూ
వోణీకొచ్చాకే వామ్మో మొదలైనాదీ టెన్సనూ...

తింగ తింగ తింగరోళ్ళ టెన్సనూ
దొంగ దొంగ సచ్చినోళ్ళ టెన్సనూ...

మోనీకా...

మోనీకా...

హేహే... ఓ మోస్తరు సరుకున్నోళ్ళు నా సూపులకి ఆనరూ...
హేహే... ఓ మోస్తరు సరుకున్నోళ్ళు నా సూపులకి ఆనరూ
సూపర్ స్టార్ రేంజ్ ఉన్నోడికె పెడతా నేనూ టెండరూ

హె అల్లటప్పా ఫిగరూ ఎహె ఎందే నీకా పొగరూ
చూపిస్తా నాలో పవరూ పిండేస్తా నీలో చమురూ
హే నీలాంటి ఒక్కడూ దొరికేదాకా టెన్సనూ
నీ పోకిరి చేతికీ దొరికాకా ఇంకో టెన్సనూ

నీ దుడుకూ దూకుడూ ఏం సేత్తాదోనని
టెన్సనూ టెన్సనూ టెన్సనూ టెన్సనూ...

దూకు దూకు అరె దూకు దూకు
హె దూకు దూకు దూకుతావనీ టెన్సనూ... ఏ...
అరె దుమ్ము దుమ్ము లేపుతావనీ టెన్సనూ... ఏ...

సైన్మ :: దూకుడు - 2011
మోతల్ :: ఎస్.ఎస్.తమన్
రాతల్ :: రామ జోగయ్య శాస్త్రి
గొంతుల్ :: రమ్య, నవీన్ మాధవ్

16, సెప్టెంబర్ 2017, శనివారం

Chikni Chameli..

Audio ::


Video ::


Lyrics ::

Bichhu mere naina, badi zehereeli aankh maare
Kamsin kamariya saali ik thumke se lakh maare

Haaye!
Bichhu mere naina, badi zehereeli aankh maare
Kamsin kamariya saali ik thumke se lakh maare
Note hazaaro’n ke, khulla chhutta karaane aayi
Husn ki teelli se beedi-chillam jalaane aayi

Aaayi ! chikni chameli chhup ke akeli
pawwa (quarter) chadha ke aayi
Aaayi ! chikni chameli chhup ke akeli
pawwa (quarter) chadha ke aayi
Aaayi ! chikni chameli chhup ke akeli
pawwa (quarter) chadha ke aayi

Jungle mein aaj mangal karungi main
Bhookhe sheron se khelungi main
Makkhan jaisi hatheli pe jalte angaare le lungi main
Haaye! gehre paani ki machhli hoon Raja
Ghaat Ghaat dariya mein ghoomi hoon main
Teri nazro ki leharo’n se haar ke aaj doobi hoon main

Hoye jaanleva jalwa hai
Dekhne mein halwa hai
Jaanleva jalwa hai
Dekhne mein halwa hai
Pyaar se paros doongi toot le zaraa

Yeh toh trailer hai poori fillam dikhane aayi
Husn ki teelli se beedi-chillam jalaane aayi

Aaayi ! chikni chameli chhup ke akeli
pawwa (quarter) chadha ke aayi
Aaayi ! chikni chameli chhup ke akeli
pawwa (quarter) chadha ke aayi

Banjar basti mein aayi hai masti
Aisa namkeen chehra tera
Meri neeyat pe chadhke
chhoote na hai rang gehra tera
Joban ye mera kenchi hai raja
Saare pardo ko kaatungi main
Shaame meri akeli hai aaja
sang tere baatungi main
Haaye! baaton mein ishaara hai
Jisme khel saara hai
Baaton mein ishaara hai
Jisme khel saara hai
Tod ke tijoriyon ko loot le zara
Choom ke zakhmo pe thoda malham lagaane aayi
Husn ki teelli se beedi-chillam jalaane aa.yi
Aayi Chikni..chikni…aayi..aayi
Aayi Chikni..chikni…aayi..aayi
Aaayi ! chikni chameli chhup ke akeli
pawwa chadha ke aayi….

Singer: Shreya Ghoshal
Album: Agneepath
Song Writer: Amitabh Bhattacharya
Composer: Ajay – Atul
Release Date: January 26, 2012


Marathi Original Version of this song is here :

15, సెప్టెంబర్ 2017, శుక్రవారం

కెవ్వ్ కేక నా సామిరంగా..

ఆడియో :: 


ఈడియో :: 


లిరికియో ::

ఏ.. కొప్పున పూలెట్టుకుని బుగ్గన ఏలెట్టుకుని
ఈదెంట నేనెళ్తుంటే కెవ్వ్ కేక నా ఈదంతా కెవ్వ్ కేక
పాపిటి బిళ్ళెట్టుకుని మామిడి పళ్ళెట్టుకుని
ఊరంత నేనెళ్తుంటే కెవ్వ్ కేక నా ఊరంతా కెవ్వ్ కేక
ఎసరు లాగ మరుగుతుంది ఒంట్లో కారం
స్పెషల్ మీల్సు నీకుంటది నాతో బేరం
నా ఈడు కొత్తిమీర నా సోకు కోడికూర
నువు రాక రాక విందుకొస్తే కోక చాటు పెట్టిస్తా

కెవ్వ్ కేక నా సామిరంగా కెవ్వ్ కేకా
కెవ్వ్ కేక దీని తస్సదియ్యా కెవ్వ్ కేకా
కెవ్వ్ కేక నా సామిరంగా కెవ్వ్ కేకా
కెవ్వ్ కేక దీని తస్సదియ్యా కెవ్వ్ కేకా

ఆ.. నా అందం ఓ బ్యాంకు 
నువ్వు దూరి నా సోకు దొంగలాగ దోచావంటే
ఆ దోచేస్తే కెవ్వ్ కేక నీ సోకుమాడ కెవ్వ్ కేకా
నా బుగ్గలోని మెరుపుల్తో అగ్గిపుల్ల రాజేసి నీ బీడీ నే ఎలిగిస్తే
ఆ వెలిగిస్తే కెవ్వ్ కేక నీ దుంప తెగ కెవ్వ్ కేకా
నా టూరింగ్ టాకీసు రిబ్బను కట్టు కెవ్వ్ కేక
నువ్వొచ్చి షో మీద షోలే పెట్టు కెవ్వ్ కేక
చూశారు ట్రయిలరు ఇక చూస్తే ఫుల్ పిక్చరు
మీ ఒంటి నిండ చిచ్చు రేగి పిచ్చెక్కి పెడతారు

కెవ్వ్ కేక నా సామిరంగా కెవ్వ్ కేకా
కెవ్వ్ కేక దీని తస్సదియ్యా కెవ్వ్ కేకా

హే కొత్త సిల్కు గుడ్డల్లె 
గల్ఫు సెంటు బుడ్డల్లె ఝలక్ లిచ్చు నీ జిలుగులే
అబ్బో కెవ్వ్ కేక ఓ రత్తాలు కెవ్వ్ కేకా
హే వేడి వేడి లడ్డల్లె 
డబుల్ కాట్ బెడ్డల్లే వాటమైన వడ్డింపులే
కెవ్వ్ కేక ఓ రత్తాలు కెవ్వ్ కేకా
హే జోరు మీద గుర్రాలు నీ ఊపులే కెవ్వ్ కేక
ఊరు వాడ పందేలు నీ సొంపులే కెవ్వ్ కెవ్వ్ కేక
నే పట్టుకుంటే లాఠీ పడలేరు ఎవరు పోటీ
ఓ గోలి సోడా తాగి నీతో గొల్లుమంటూ పెట్టిస్తా

కెవ్వ్ కేక నా సామిరంగా కెవ్వ్ కెవ్వ్ కెవ్వ్ కెవ్వ్ కేకా
కెవ్వ్ కేక దీని తస్సదియ్యా కెవ్వ్ కెవ్వ్ కెవ్వ్ కే..క
కెవ్వ్ కేక కెవ్వ్ కేక కెవ్వ్ కేక కెవ్వ్ 
కెవ్వ్ కేక కెవ్వ్ కేక కెవ్వ్ కేక కెవ్వ్
కెవ్వ్ కేక కెవ్వ్ కేక కెవ్వ్ కేక కెవ్వ్ 
కెవ్వ్ కేక కెవ్వ్ కేక కెవ్వ్ కేక కెవ్వ్

సైన్మ :: గబ్బర్ సింగ్ - 2012 
మోతల్ :: దేవీశ్రీప్రసాద్
రాతల్ :: సాహితి
గొంతుల్ :: మమతా శర్మ, ఖుషి మురళి

12, సెప్టెంబర్ 2017, మంగళవారం

ఎగిరి పోతే ఎంత బాగుంటుంది..

ఆడియో ::


ఈడియో ::


లిరికియో ::

సా.....నిరిసరిదపమగరిసా...సరోజా...సరోజా...
తాంగిట తరికిట తరికిట పడేసి
తోంగిట తరికిట తరికిట ముడేసి
తదినక మోతనక సరసమున
తాంగిట తరికిట తరికిట తరికిట దినకు దినకు తా

గుండె గుబులుని గంగకి వదిలి
ముందు వెనకలు ముంగిట వదిలి
ఊరి సంగతి ఊరికి వదిలి
దారి సంగతి దారికి వదిలి
తప్పు ఒప్పులు తాతలకొదిలి
సిగ్గు ఎగ్గులు చీకటికొదిలి
తెరలను ఒదిలి పొరలను ఒదిలి
తొలి తొలి విరహపు చెరలను ఒదిలి
గడులను ఒదిలి ముడులను ఒదిలి
గడబిడలన్నీ గాలికి వదిలేసి ..హా..హా..

ఎగిరిపోతే ఎంత బాగుంటుందీ..
ఎగిరిపోతే ఎంత బాగుంటుందీ..
ఎగిరిపోతే ఎంత బాగుంటుందీ..
ఎగిరిపోతే ఎంత బాగుంటుందీ..

గుండె గుబులుని గంగకి వదిలి
ముందు వెనకలు ముంగిట వదిలి
ఊరి సంగతి ఊరికి వదిలి
దారి సంగతి దారికి వదిలి
తప్పు ఒప్పులు తాతలకొదిలి
సిగ్గు ఎగ్గులు చీకటికొదిలి
తెరలను ఒదిలి పొరలను ఒదిలి
తొలి తొలి విరహపు చెరలను ఒదిలి
గడులను ఒదిలి ముడులను ఒదిలి
గడబిడలన్నీ గాలికి వదిలేసి ..హాయ్..

ఎగిరిపోతే ఎంత బాగుంటుందీ..
ఎగిరిపోతే ఎంత బాగుంటుందీ..
పప్పర పప్పర పప్పర పాప
పప్పర పప్పర పాపాపా..
పప్పర పప్పర పప్పర పాప
పప్పరపా పప్పరపా

లోకం రంగుల సంత..
హొయ్ హొయ్ హొయ్ హొయ్
ప్రతిదీ ఇక్కడ వింత
హొయ్ హొయ్ హొయ్ హొయ్
అందాలకు వెల ఎంత..
కొందరికే తెలిసేటంత
పాతివ్రత్యం పై పై వేషం..
ప్రేమ త్యాగం అంతా మోసం
మానం శీలం వేసెయ్ వేలం..
మన బ్రతుకంతా మాయాజాలం
ఎగబడి ఎగబడి దిగబడి దిగబడి..
జతపడి త్వరపడి త్వరపడి ఎక్కడికో...
శివ శివా...

ఎగిరిపోతే ఎంత బాగుంటుందీ..
ఎగిరిపోతే ఎంత బాగుంటుందీ..
ఎగిరిపోతే ఎంత బాగుంటుందీ..
ఎగిరిపోతే ఎంత బాగుంటుందీ..

నా...సొగసులకు దాసుడవవుతావో..ఓఓ..నీతో
నా అడుగులకు మడుగులొత్తగలవా..నీతో.. సరోజా
నను కోట్లకు పడగలెత్తిస్తానంటావా నీతో.. డౌటా..
నా గుడికట్టి హారతులిస్తావా నీతో.. హమ్మమ్మమ్మ
నీతో నీతో నీతో నీతో.....
నీఈఈఈఈఈతోఓఓఓఓఓఓఓ
ఎగిరిపోతే ఎంత బాగుంటుందీ..
ఎగిరిపోతే ఎంత బాగుంటుంది…

ఎగిరిపోతే బాగుంటుందీ…
ఎగిరిపోతే బాగుంటుందీ…
ఎగిరిపోతే బాగుంటుందీ…
ఎగిరిపోతే బాగుంటుందీ…
ఎగిరిపోతే బాగుంటుందీ…

ఎగిరీపోతే.. బాగుంటుంది...
ఎగిరీపోతే.. బాగుంటుంది...
ఎగిరెగిరెగిరెగిరెగిరెగిరీపోతే.. బాగుంటుందీ...
ఎగిరెగిరెగిరెగిరెగిరెగిరీపోతే.. బాగుంటుందీ...
ఎగిరి ఎగిరి ఎగిరి ఎగిరి
ఎగిరెగిరెగిరెగిరెగిరెగిరెగిరి..
ఎగిరిపోతే ఎంత బాగుంటుందీ..
ఎగిరిపోతే ఎంత బాగుంటుందీ..
ఎగిరిపోతే ఎంత బాగుంటుందీ..
ఎగిరిపోతే ఎంత బాగుంటుందీ..

సైన్మా :: వేదం - 2010
మోతల్ :: కీరవాణి
రాతల్ :: సాహితి
గొంతుల్ :: కీరవాణి, సునీత

6, సెప్టెంబర్ 2017, బుధవారం

కొబ్బరిచిప్పల పాటకి దర్శకేంద్రుడి వివరణ...

ఆమధ్య రాఘవేంద్రరావుగారిపై తాప్సీ కామెంట్స్ చేసిందని చెలరేగిన దుమారం గుర్తుండే ఉంటుంది కదా.. ఆ ఇంటర్వ్యూలో తాప్సి మాట్లాడినది "ఝుమ్మంది నాదం" సినిమాలో "ఏం చక్కగున్నావ్ రో" అన్న పాట గురించి. రాత్రి వచ్చిన ఈటీవీ సైసైసయ్యారే ప్రోగ్రామ్ లో దర్శకేంద్రుడు ఆ పాటలో తను గుమ్మడి కాయలు కొబ్బరికాయలు వాడటం వెనక తన ఉద్దేశ్యం ఏవిటో వివరించారు చూడండి.. తన మిడాస్ టచ్ పై ఎన్నో ఆశలు పెట్టుకుని వచ్చిన తాప్సీకి ఆ రెంటితో దిష్టి తీసి ఆ అమ్మాయ్ కెరీర్ తారాస్థాయికి చేరుకోవాలని అలా వాడారట.


4, సెప్టెంబర్ 2017, సోమవారం

బావలు సయ్యా..

అజ్ఞాత గారి కోరిక మేరకు ఈ హుషారైన పాటతో వీక్ ను ప్రారంభించండి..

ఆడియో ::


ఈడియో ::


లిరికియో ::

బావలూ బావలూ బావలూ
సయ్యా.. సై సై..
నయ్ నయ్
వెయ్ వెయ్
నువ్వూ ముయ్ ముయ్

బావలు సయ్యా
హాయ్ మరదలు సయ్యా
సై బావలు సయ్యా
హొయ్ మరదలు సయ్యా
సై రింబోలా రింబోలా రింబోలా 
హొయ్ హొయ్
రింబోలా రింబోలా రింబోలా

బావలు సయ్యా
హాయ్ మరదలు సయ్యా
సై బావలు సయ్యా
హొయ్ మరదలు సయ్యా
సై రింబోలా రింబోలా రింబోలా
హొయ్ హొయ్
రింబోలా రింబోలా రింబోలా

హాఅ..ఆఅ.ఆఆ..ఆహాఅ..ఆఆ...
ఆహా..అ..ఆఆఆ.
డింగరడింగా డింగరడింగా డింగరడింగా..

ఆ.. నేనే మీరై ఉందురుగా మీరు ఉందురుగా
ఉందుమే పిల్లా మేముందుమే పిల్లా
ఉందుమే పిల్లా మేముందుమే పిల్లా
ఉందుమే పిల్లా మేముందుమే పిల్లా
ఆ.. వేరే గూటికి చేరరుగా మీరు చేరరుగా
చేరమే పిల్ల మేం చేరమే పిల్ల ఆ..
చేరమే పిల్ల మేం చేరమే పిల్ల
కూరిమితో కులుకులతో దండ వేస్తా రారా
కూరిమితో కులుకులతో దండ వేస్తా రారా
అహోయ్...
అందగాడా సందకాడ రారా
వచ్చీ..
వచ్చి నీవు ముద్దులాడిపోరా
ఆఅ..
రాటు తేలిన మంచమేసినాను
రాతిరంతా తైతక్కలేరా
రాటు తేలిన..
అహ
రాటు తేలిన ..
ఒహోయ్..
రాటు తేలిన మంచమేసినాను
రాతిరంతా తైతక్కలేరా

బావలు బావలు బావలు బావలూ
హోయ్ బావలు బావలు బావలు బావలూ
బావలు సయ్యా
హొయ్ మరదలు సయ్యా
సై రింబోలా రింబోలా రింబోలా
హొయ్ హొయ్
రింబోలా రింబోలా రింబోలా
హొయ్ హొయ్
రింబోలా రింబోలా రింబోలా
హొయ్ హొయ్

డింగరడింగా డింగరడింగా డింగరడింగా..

హా.. నోటు రేటు తేలిస్తే నాకిస్తే
ఏమిస్తావ్ మాకేమిస్తావ్
ఏమిస్తావ్ మాకేమిస్తావ్
ఆ.. ఆడి పాడి చూపిస్తా మురిపిస్తా
మురిపించెయ్ మైమరపించెయ్
మురిపించెయ్ మైమరపించెయ్
మాటలకే లోబడని పేట జాణను నేను
ఆ..మాటలకే లోబడని పేట జాణను నేను
చిల్లరుంటే అల్లరంత మీకే
ఇచ్చినోడే నచ్చుతాడు నాకు
పైట జారిన రంగసాని నేను
హంసమేడ సెక్స్ బాంబు నేను
పైట జారిన...
అమ్మో..
పైట జారిన...
అబ్బో..
పైట జారిన రంగసాని నేను
హంసమేడ సెక్స్ బాంబు నేను

బావలు బావలు బావలు బావలూ
హై బావలు బావలు బావలు బావలూ
హా.. బావలు సయ్యా
సై మరదలు సయ్యా
సై బావలు సయ్యా
సై మరదలు సయ్యా
సై రింబోలా రింబోలా రింబోలా
హొయ్ హొయ్
రింబోలా రింబోలా రింబోలా
హొయ్ హొయ్
హా రింబోలా రింబోలా రింబోలా
హొయ్ హొయ్

సైన్మా :: బావ బావమరిది - 1993
దరువుల్ :: రాజ్-కోటి
రాతల్ ::
గొంతుల్ :: రాధిక

1, సెప్టెంబర్ 2017, శుక్రవారం

మాహిష్మతి లో సక్కుబాయ్ చాయ్..

ఈటీవీలో ప్రతి బుధవారం రాత్రి తొమ్మిదిన్నరకి ప్రసారమయ్యే ఢీ-10 లో ఢమరుకంలోని "వెల్కంటూ సక్కుబాయ్" పాటను బాహుబలి డైలాగ్స్ తో మిక్స్ చేసి వెరైటీ డాన్స్ పెర్ఫార్మన్స్ ఇచ్చారు. ఆ పాట ఒరిజినల్ వీడియోతో పాటు అది కూడా చూసి ఎంజాయ్ చేయండి.

ఆడియో ::


ఢీ-10 వీడియో మాహిష్మతిలో సక్కుబాయ్ ::


లిరికియో ::

హే సక్కుబాయ్ జర దేదోనా గరంగరం చాయ్
హే సక్కుబాయ్ నువ్ చాయిస్తే ఆదోరకం హాయ్

చాయ్.. చాయ్.. చచచాయ్..
హే.. ఏస్కో నా ఘుమా ఘుమా చాయ్
యమ ఫేమస్సిది ఢిల్లీటూ దుబాయ్
హే.. తీస్కో నా సలసల చాయ్
భలే మోగిస్తది నరాల్లో సన్నాయ్
గుండె గుయ్యంటే అల్లం చాయ్
సుయ్యంటే బెల్లం చాయ్
కెవ్వంటే కరక్కాయ్ చాయ్
ఒళ్ళు ఉడుకైతే జీరా చాయ్
సలవైతే కారా చాయ్
ముసుగెడితే ములక్కాడ చాయ్
నా బంగారు చేతుల్తో పింగాణి సాసర్లో
నీకోసం తెస్తానబ్బాయ్

వెల్కంటూ సక్కుబాయ్ గరంచాయ్
తాగేసేయ్ మజాచేయ్
వెల్కంటూ సక్కుబాయ్ గరంచాయ్
తాగేసేయ్ మజాచేయ్

హే సక్కుబాయ్ జర దేదోనా గరంగరం చాయ్
హే సక్కుబాయ్ నువ్ చాయిస్తే ఆదోరకం హాయ్

సొ.సొ.సొగసాకు తీసీ.. కాచా డికాషన్..
పరువాల మిల్కూ పెదవుల్లో షుగరూ
పక్కాగా కలిపేసి పెంచా ఎమోషన్..
నీకేసి చూసి హ్యాపీ హ్యాపీ టెన్షన్
తేయాకు లాంటీ నాజూకు తోనా
ఇరగదీశావే ప్రిపరేషన్
హే ఆంధ్ర నైజాం సీడెడ్ అంతా
చిల్లర పిల్లల ఫాలోయింగే
సక్కూ బాయ్ చాయంటేనే పడి సచ్చిపోతారూ
క్వార్టర్ చాయ్ కి లీటర్ బిల్డప్ ఇచ్చి
మేటర్ పెంచేశావే నీలో ఉందే తాజా ఉషారూ

వెల్కంటూ సక్కుబాయ్ గరంచాయ్
తాగేసేయ్ మజాచేయ్ ఓయ్..
వెల్కంటూ సక్కుబాయ్ గరంచాయ్
తాగేసేయ్ మజాచేయ్.. చేయ్.. చేయ్..

ఆ... ఫుల్ బాటిల్ వాసు మరో దేవదాసు
శాంపిల్ చూశాడు సక్కుచాయ్ డోసు
కిక్కెక్కి చేశాడు రికార్డింగ్ డాన్సూ
చాల్లే ఎక్స్ట్రాసూ వాడో తేడా కేసూ
నీ జారే ఓణీసు చూశాడు బాసు
అంచేత చేశాడు గాల్లో జంపింగ్సూ
లారీతోనే తేడా సింగూ సక్కూ చాయ్ కి ఫ్యానైపోయి
ఇక్కడికిక్కడె నా ధాబాలో సెటిలైపోయాడూ
ఆ తింగరి స్టీరింగోడి లెక్కే వేరే తిక్కలపిల్ల
నీ ధాభాలో నులకమంచం
మెత్తగ ఉందని హత్తుకుపోయాడూ

వెల్కంటూ సక్కుబాయ్ గరంచాయ్
తాగేసేయ్ మజాచేయ్ ఆయ్..
వెల్కంటూ సక్కుబాయ్ గరంచాయ్
తాగేసేయ్ మజాచేయ్
చాయ్.. చాయ్.. చాయ్..
చాయ్ చాయ్.. చాయ్

సైన్మా :: ఢమరుకం - 2012
మోతల్ :: దేవీశ్రీప్రసాద్
రాతల్ :: రామజోగయ్య శాస్త్రి
గొంతుల్ :: సుచిత్ సురేషన్, మమతా శర్మ

ఒరిజినల్ ఈడియో ::