18, నవంబర్ 2018, ఆదివారం

మబ్బే మసకేసిందిలే..

ఓ వ్యాసంలో ఖదీర్ గారు చెప్పినట్లు ఇది రాత్రి పాట, కోరిక పాట, తాపం పాట, నిప్పు రగిల్చే పాట, అప్పట్లో కుర్రకారుని ఒక ఊపు ఊపేసిన పాట. బాలుగారు ఆటాడుకున్నట్లుగా పాడిన పాట. మీ వీకెండ్ ని ఈ పాటతో ముగించండి. 

ఆడియో :: 


ఈడియో ::  


లిరికియో :: 

హే ముత్యమల్లే మెరిసిపోయే మల్లెమొగ్గా
అరె ముట్టుకుంటే ముడుచుకుంటావ్ అంత సిగ్గా

మబ్బే మసకేసిందిలే పొగమంచే తెరగా నిలిచిందిలే
ఊరు నిదరోయిందిలే మంచి సోటే మనకు కుదిరిందిలే
మబ్బే మసకేసిందిలే పొగమంచే తెరగా నిలిచిందిలే

కురిసే సన్నని వాన సలి సలిగా ఉన్నది లోనా
కురిసే సన్నని వాన సలి సలిగా ఉన్నది లోనా
గుబులౌతుందే గుండెల్లోనా 
జరగనా కొంచెం నేనడగనా లంచం
చలికి తలలు వంచం నీ ఒళ్ళే పూలమంచం
వెచ్చగ వుందామూ మనమూ

హే పైటలాగా నన్ను నువ్వు కప్పుకోవే
గుండెలోనా గువ్వలాగ ఉండిపోవే
మబ్బే మసకేసిందిలే 
పొగమంచే తెరగా నిలిచిందిలే

పండే పచ్చని నేలా అది బీడైపోతే మేలా
పండే పచ్చని నేలా అది బీడైపోతే మేలా
వలపు కురిస్తే వయసు తడిస్తే
పులకరించు నేలా అది తొలకరించువేళా
తెలుసుకో పిల్లా ఈ బిడియమేల మళ్ళా
ఉరికే పరువమిదీ మనదీ

హే కాపుకొస్తే కాయలన్నీ జారిపోవా
దాపుకొస్తే కొర్కెలన్నీ తీరిపోవా
మబ్బే మసకేసిందిలే 
పొగమంచే తెరగా నిలిచిందిలే

నవ్వని పువ్వే నువ్వు 
నునువెచ్చని తేనెలు ఇవ్వు 
దాగదు మనసే ఆగదు వయసే 
ఎరగదే పొద్దు అది దాటుతుంది హద్దు 
ఇయ్యవా ముద్దు ఇక ఆగనే వద్దు 
ఇద్దరమొకటవనీ కానీ 

హే బుగ్గమీదా మొగ్గలన్నీ దూసుకోనీ 
రాతిరంతా జాగారమే చేసుకోనీ 
మబ్బే మసకేసిందిలే 
పొగమంచే తెరగా నిలిచిందిలే
ఊరు నిదరోయిందిలే 
మంచి సోటే మనకు కుదిరిందిలే
మంచి సోటే మనకు కుదిరిందిలే
మంచి సోటే మనకు కుదిరిందిలే

సైన్మ :: వయసు పిలిచింది -- 1978
రాతల్ :: వేటూరి
మోతల్ :: ఇళయరాజా
గొంతుల్ :: ఎస్. పి. బాలసుబ్రహ్మణ్యం

6, నవంబర్ 2018, మంగళవారం

నా నవ్వే దీపావళీ..

వన్నెల విసనకర్రలాంటి చిన్నదాని వెన్నెల నవ్వుల వెలుగుల ముందు దీపావళి దివ్వెల వెలుగులు ఏపాటివి చెప్పండి. అందుకే ఈమె నా నవ్వే దీపావళి అని అంత ధీమాగా పాడగలిగింది. ట్యూన్ క్లాస్ అయినా ఈ పాటలో మిగిలినవన్నీ మాసే.. చూసీ వినీ ఆనందించేయండి.

ఆడియో ::


ఈడియో ::


లిరికియో ::

నా నవ్వే దీపావళీ హోయ్
నా పలుకే గీతాంజలీ
నా నవ్వే దీపావళీ హోయ్
నా పలుకే గీతాంజలీ
అరవిందం నా వయసే
అతిమధురం నా మనసే

నా నవ్వే నా నవ్వే దీపావళీ హోయ్
నా పలుకే గీతాంజలీ

కనని వినని అనుభవమే ఇదిరా
చెలి రేయి పగలు నీకై ఉన్నదిరా
కనని వినని అనుభవమే ఇదిరా
చెలి రేయి పగలు నీకై ఉన్నదిరా
అందాలన్నీ పూచెను నేడే
ఆశల కోటా వెలిసెను నేడే
స్నేహం నాది దాహం నీది
కొసరే రేయీ నాదే నీదే
ఆడీ పాడీ నువ్వే రా

నా నవ్వే నా నవ్వే దీపావళీ హోయ్
నా పలుకే గీతాంజలీ
అరవిందం నా వయసే
అతిమధురం నా మనసే
నా నవ్వే దీపావళీ హోయ్
నా పలుకే గీతాంజలీ

లలలాల లాల లాలలాలలాలా
లాలలా లాలలాలాలాలాలల

కడలి అలలు నీ చెలి కోరికలే
నా కలల కథలు పలికెను గీతికలే
కడలి అలలు నీ చెలి కోరికలే
నా కలల కథలు పలికెను గీతికలే
వన్నెలు చిందే వెచ్చని ప్రాయం
పలికించేను అల్లరి పాఠం
పరువం నాలో రేగే వేళ
వయసే బంధం వేసే వేళ
ఆడీ పాడీ నువ్వే రా

నా నవ్వే.. నా నవ్వే దీపావళీ హోయ్
నా పలుకే గీతాంజలీ
అరవిందం.. నా వయసే
అతిమధురం.. నా మనసే
నా నవ్వే దీపావళీ హోయ్
నా పలుకే గీతాంజలీ

సైన్మా : నాయకుడు (1987)
దరువుల్ : ఇళయరాజా
రాతల్ : రాజశ్రీ
గొంతుల్ : జమునా రాణి

3, నవంబర్ 2018, శనివారం

ఈ మూడు మూరలున్న..

వీకెండ్ ఓ స్టైలిష్ సాంగ్ తో మొదలు పెట్టేయండి...

ఆడియో ::


ఈడియో ::


లిరికియో ::

ఆనాటి దేవదాసు
నాకు పెద్ద ఫ్యాను బాసూ
మజ్నూలు ఎంత మందో
లెక్క లేనే లేరు దాసు
నా ఒంటి వాస్తు చూస్తే
పలుకుతుంది పెద్ద కాసు
ఈ ఊరి పోరగాళ్ళు
తడుముతారు ప్రతీ ప్లేసూ

నా మీద పడకురా నే కన్నె సరకురా
నువ్వు అట్టా ఇట్టా చేస్తే కొంపే కొల్లేరు లేరా
కళ్లార చూసుకో సెంటేదో రాసుకో
కల్లోకె వస్తె నేను ముద్దే చేసుకోరా

ఈ మూడు మూరలున్న చీర కట్టు జారిపోద్ది
బిగించి పట్టుకోండి ఓ స్సారి
మీరిట్ట చుట్టుముడితే అందమంతా కరిగిపోద్ది
కొవ్వొత్తి వెలుగు మాదిరీ స్సారీ
తాకట్టు పెట్టుకోరా నన్నిట్టా పట్టుకోరా
గిరాకీ ఉన్న సరుకు నేనేరా

ఈ మూడు మూరలున్న చీర కట్టు జారిపోద్ది
బిగించి పట్టుకోండి

పుణ్యానికొచ్చినట్టు
బెల్లాన్ని కొరికినట్టు పట్టారు ఓ పట్టు
ఆమ్మో ఆమ్మో ఓలమ్మో

ఆ సిల్కు చెల్లి నువ్వు
ముద్దొచ్చే బుల్లి నువ్వు
ఆ తేనె పట్టుకన్న తీపి తీపి పిల్ల నువ్వు

ఆ తొందరేల ఈ సంధ్యవేళ
ఛీ ఛీ ఛీ పాడు ఈ గోల

ఇచ్చాను అణాకాని
చదివాను జాతకాన్ని
పెట్టించు దాచుకున్న
పరువాలు ఉన్నవన్నీ

నా మీద పడకురా
నే కన్నె సరకురా
నువ్వు అట్టా ఇట్టా చేస్తే
కొంపే కొల్లేరు లేరా

నా వల్ల కాదులే ఎట్టాగో ఉందిలే
గులాబీ పూలకొట్టే ఒళ్లోకొచ్చినట్టే

ఈ మూడు మూరలున్న చీర కట్టు జారిపోద్ది
బిగించి పట్టుకోండి ఓ స్సారి
మీరిట్ట చుట్టుముడితే అందమంతా కరిగిపోద్ది
కొవ్వొత్తి వెలుగు మాదిరీ స్సారీ

తాకట్టు పెట్టుకోరా నన్నిట్ట పట్టుకోరా
గిరాకీ ఉన్న సరుకు నేనేరా
ఈ మూడు మూరలున్న చీర కట్టు జారిపోద్ది
బిగించి పట్టుకోండి

సైన్మ :: దోచెయ్ - 2015
దరువుల్ :: సన్నీ ఎం.ఆర్
రాతల్ :: కృష్ణ చైతన్య
గొంతుల్ :: షల్మలి ఖొల్గడే, సన్నీ