29, అక్టోబర్ 2018, సోమవారం

ఏమనంటీనబయో..

కిష్కింద కాండ అనే కామెడీ సినిమా కోసం కీరవాణి గారు జానపద బాణీలో స్వరపరచిన ఓ మాస్ సాంగ్ ఇది. అక్కడ సిల్క్ స్మిత ఉండడం వల్ల ప్లస్ పిక్చరైజేషన్ వల్ల దీనిని ఐటమ్ సాంగ్ అనచ్చేమో కానీ ఈ ట్యూన్ రూటే సెపరేటు.. నేను చెప్పడం ఎందుకు మీరే వినండి..

ఆడియో ::

ఈడియో ::


లిరికియో ::

ఏమనంటీనబయో
నేనేమనంటీనబయో
నా దోర వయసు పోరే
జర తీర్చమంటీనబయో

ఏమనంటీనబయో
నేనేమనంటీనబయో
నా దోర వయసు పోరే
జర తీర్చమంటీనబయో

సోయగాల మావయ్యో
సోకుమాడా రావయ్యో
సందెకాడే సక్కావచ్చీ
తోటలోకి దూరయ్యో
తేనెటీగై జాడే పట్టీ
అందమంతా జుర్రయ్యో
ష్ష్ష్ష్ష్ష్ష్ష్ష్ష్ష్ష్ష్ష్ష్ష్ష్ష్ష్ష్ష్ష్ష్ష్...

ఏయ్ అనవాల కొండా ఎనకా
ఆరంకణాల మేడా
ఆ మేడ సాటుకి రారో
ఒక మాటలాడి పోదువు
కంది సేలా నడవా
నాకుంది కుదుల మంచె
ఆ మంచె మీదికి రారో
ఒక ముచ్చటాడిపోదువు
ఒక ముచ్చటాడి పోదువు

ఏమనంటీనబయో
నేనేమనంటీనబయో
నా దోర వయసు పోరే
జర తీర్చమంటీనబయో

ఎక్కకుంటే తప్పయ్యో
మల్లెపూల తెప్పయ్యో
ఏగుసుక్కా పొడిసేలోగా
ఏరుదాటి పోవయ్యో
ఎల్లకిల్లా పడితే గానీ
తెల్లవారీ పోదయ్యో

ష్ష్ష్ష్ష్ష్ష్ష్ష్ష్ష్ష్ష్ష్ష్ష్ష్ష్ష్ష్ష్ష్ష్ష్... హహహహ్..
కట్ట కింద కొర్రా
అదీ కొయ్యబోతే లేతా
నా సాయముంటానంటే
సాయంత్రమొస్తానబయో
గట్టుకిందా గనిమా
ఆ గనిమ పక్కన మడవ 
ఆ మడవ నీళ్ళు గడతా
నా మాట మరవకురబయో
నా మాట మరవకురబయో

ఏమనంటీనబయో
నేనేమనంటీనబయో
నా దోర వయసు పోరే
జర తీర్చమంటీనబయో

ఏమనంటీనబ్బయ్యో
నేనేమనంటీనబయో
నా దోర వయసు పోరే
జర తీర్చమంటీనబయ్యో 

సైన్మా :: కిష్కింద కాండ - 
దరువుల్ :: కీరవాణి 
రాతల్ :: సాహితి/జొన్నవిత్తుల
గొంతుల్ :: రాధిక 

22, అక్టోబర్ 2018, సోమవారం

జిల్ జిల్ జిల్ జిల్ జిగేలు...

ఐటమ్ సాంగ్స్ కి కేరాఫ్ అడ్రస్ సుకుమార్ సిన్మా, దేవీశ్రీప్రసాద్ మ్యూజిక్ ఇక అడ్డేముంది అందుకే ఓ ఆర్నెల్ల నుండీ ఊర్లో ఎక్కడ విన్నా ఈ పాటే వినిపిస్తుంది. అందుకే మన బ్లాగ్ రీఓపెనింగ్ ఈ పాటతో చేసేస్కుందారి. 

ఈడియో :: 


లిరికియో ::

రంగస్థల గ్రామ ప్రజలందరికి  విజ్ఞప్తి
మనందరి కళ్ళల్లో జిగేలు నింపడానికి
జిగేలు రాణి వచ్చేసింది ఆడి పాడి అలరించేస్తది అంతే...
మీరందరు రెడీ గా ఉండండి
అమ్మ జిగేల్ రాణి వచ్చెయ్యమ్మా నువ్వు

ఒరెఒరెఒరెఒరే...
ఇంతమంది జిగేల్ రాజాలు ఉన్నారా మీ ఊళ్ళో
మరి ఉండ్రా ఏంటి నువ్వత్తన్నావ్ అని తెలిసీ
పక్కురినుండి కూడా వచ్చాం.. ఎగేసుకుంటూ
ఇదిగో ఆ గళ్ళ సొక్కా జిగేల్ రాజా ఏంది
గుడ్లప్పగించి సూత్తన్నాడు నా వంకే
నువ్వేదో ఇత్తావని జిగేల్ రాణి
నువ్వేందయ్యా పూల సొక్కా
ఓ మీద మీద కొత్తన్నావో
ఇదిగో ఎవ్వరు తోసుకోకండీ
అందరి దగ్గరకు నేనే వస్తా
ఆ అందరడిగింది ఇచ్చే పోతా.... అదీ

ఓ ముద్దు పెట్టవే జిగేలు రాణీ
కన్నైనా కొట్టవే జిగేలు రాణీ
ఓ ముద్దు పెట్టవే జిగేలు రాణీ
కన్నైనా కొట్టవే జిగేలు రాణీ

ముద్దేమో మునసబుకి పెట్టెశానే
కన్నేమో కరణానికి కొట్టేశానే
ముద్దేమో మునసబుకి పెట్టెశానే
కన్నేమో కరణానికి కొట్టేశానే

ఒక్కసారి వాటేత్తావా జిగేలు రాణీ
కొత్త ప్రెసిడెంటు కది దాచుంచానే
మాపటేల ఇంటికొత్తవా జిగేలు రాణీ
మీ అయ్యతోని పోటీ నీకు వద్దంటానే
మరి నాకేమిత్తావే జిగేలు రాణే.ఏఏఏ..హోయ్
నువ్ కోరింది ఏదైనా ఇచ్చేస్తానే

జిల్ జిల్ జిల్ జిల్ జిగేలు రాజా
నువ్వడిగితె ఏదైనా కాదంటానా
జిల్ జిల్ జిల్ జిల్ జిగేలు రాజా
ఉన్నదడిగితే నేను లేదంటానా

నీ వయసూ సెప్పవే జిగేలు రాణీ
అది ఆరో క్లాసులో ఆపేశానే
నువు సదివెందెంతే జిగేలు రాణీ
మగాళ్ళా ఈకునెస్సు చదివేశానే
ఓ నవ్వు నవ్వవే జిగేలు రాణీ
సుబ్బిశెట్టి పంచి ఊడితే నవ్వేశానే
నన్ను బావా అనవే జిగేలు రాణీ
అది పోలీసోళ్ళకి రిజర్వేషనే
ప్రేమిస్తావా నన్ను జిగేలు రాణే..ఏఏ..హేయ్..
రాసిస్తావా మరి నీ ఆస్తి పాస్తినీ

జిల్ జిల్ జిల్ జిల్ జిగేలు రాజా
నువ్వడిగితె ఏదైనా కాదంటానా
జిల్ జిల్ జిల్ జిల్ జిగేలు రాజా
ఉన్నదడిగితే నేను లేదంటానా

ఐబాబోయ్ అదేంటి జిగేల్రాణీ
ఏదడిగినా లేదంటావ్
నీ దగ్గర ఇంకేం ఉంది చెప్పూ
నీకేం కావాలో చెప్పూ

హేయ్....నువ్ పెట్టిన పూలు ఇమ్మంటామూ
పూలతోటి వాటిని పూజిస్తామూ
నువ్ కట్టిన కోకా ఇమ్మంటామూ
దాన్ని చుట్టుకు మేమూ పడుకుంటామూ
నువు ఏసిన గాజులు ఇమ్మంటామూ
వాటి సప్పుడు వింటూ సచ్చిపోతమూ
అరె నువు పూసిన సెంటూ ఇమ్మంటామూ
ఆ వాసన చూస్తూ బతుకంతా బ్రతికేత్తామూ

జిల్ జిల్ జిల్ జిల్ జిగేలు రాజా
వాటిని వేలం పాటలో పెట్టాను రాజా
జిల్ జిల్ జిల్ జిల్ జిల్ జిగేలు రాజా
ఎవడి పాట వాడు పాడండోయ్ రాజా

నా పాటా ఏలికున్న ఉంగరం
నా పాట తులం బంగారం
నా పాట సంతలో కొన్న కోడెద్దు
నా పాటా పులి గోరూ
వెండి పళ్ళెం.. ఎకరం మామిడి తోట
మా ఆవిడ తెచ్చిన కట్నం
కొత్తగా కట్టించుకున్న ఇల్లూ
నా పాట రైసు మిల్లూ
అహే ఇవన్ని కాదు కానీ
నా పాట క్యాషు లక్షా
అయిబాబోయ్ లచ్చే

సైన్మా :: రంగస్థలం - 2018
మోతల్ :: దేవి శ్రీ ప్రసాద్
రాతల్ :: చంద్రబోస్
గొంతుల్ :: రేలాకుమార్, గంటా వెంకట లక్ష్మీ