22, ఆగస్టు 2016, సోమవారం

సన్నజాజులోయ్ కన్నెమోజులోయ్..

రాఘవేంద్రరావు గారి సినిమాలలో మాములు పాటలే ఒకరేంజ్ లో ఉంటాయి ఇక ఐటమ్ సాంగ్స్ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాలా.. కానీ ఈ పాట చిత్రీకరణ కన్నా విశ్వనాథన్ గారు కంపోజ్ చేసిన ట్యూన్ నాకు చాలా ఇష్టం.

ఆడియో ::
http://gaana.com/song/simhabaludu

ఈడియో ::


లిరికియో ::

సన్నజాజులోయ్... కన్నెమోజులోయ్
సన్నజాజులోయ్... కన్నెమోజులోయ్
అల్లిబిల్లి సంతలోన పిల్ల గాలి జాతరాయే..
తళుకు బెళుకు కనవేరా
పాలవెల్లి పుంత కాడ పైట కొంగు జారిపోయె..
పడుచు గొడవ వినవేరా

సన్నజాజులోయ్... కన్నెమోజులోయ్
సన్నజాజులోయ్... కన్నెమోజులోయ్
హా..కన్ను కన్ను గీటుకుంటె సన్న సన్న మంటరేగే..
కలికి చిలుక ఇటు రావే..హాయ్ ...హాయ్...
ఒళ్ళు ఒళ్ళు మీటుకుంటే వగలమారి సెగలు పుట్టె..
వలపు పిలుపు విని పోవే

బానిసగా వచ్చావు.. నన్నే నీ బానిసగా చేసుకున్నావు
మగతనం చూపావు.. నాలో ఆడతనాన్ని నిద్ర లేపావు

రేయి తెల్లారి చల్లారి పోతుందీ రారా నా దొరా
తీగ అల్లాడి మాల్లాడి పోతుందీ రారా సుందరా
ఒకటున్నది నీలో.. ఒడుపున్నది నాలో..
అది వున్నది లేనిది తెలుసుకో..హా
మెరుపున్నది నాలో..ఉరుమున్నది నీలో..
అది నీదని ఇది నాదని హాయ్..మరిచిపో.. 

సన్నజాజులోయ్... కన్నెమోజులోయ్
అల్లిబిల్లి సంతలోన పిల్ల గాలి జాతరాయే..
తళుకు బెళుకు కనవేరా
ఒళ్ళు ఒళ్ళు మీటుకుంటే వగలమారి సెగలు పుట్టె..
వలపు పిలుపు విని పోవే

ఈ ద్వీపానికి దీపానివి నువ్వు..
ఈ లంకకే నెలవంకవి నువ్వు హహహ హహ

మల్లె పువ్వంటి రవ్వంటి మనసున్నదిలే .. మగతోడుందిలే
చింత చిగురంటి పొగరుంది .. వగరుందిలే.. సెగరేగిందిలే
వలపున్నది నాలో .. బలమున్నది నీలో ..
ఆ పట్టుని ఈ విడుపుని.. హా..కోరుకో...
సగమున్నది నాలో.. సగమున్నది నీలో ..
రెంటిని జంటగా మలచుకో..హాయ్

సన్నజాజులోయ్... కన్నెమోజులోయ్
అల్లిబిల్లి సంతలోన పిల్ల గాలి జాతరాయే..
తళుకు బెళుకు కనవేరా
వళ్ళు వళ్ళు మీటుకుంటే వగలమారి సెగలు పుట్టె..
వలపు పిలుపు విని పోవే
సన్నజాజులోయ్... కన్నెమోజులోయ్
సన్నజాజులోయ్... కన్నెమోజులోయ్
 
సైన్మా ::  సింహబలుడు - 1978
దరువుల్ ::  ఎం.ఎస్. విశ్వనాథన్
రాతల్ ::  వేటూరి
గొంతుల్ ::  బాలు, ఎల్.ఆర్. ఈశ్వరి 

9, ఆగస్టు 2016, మంగళవారం

మాయదారి సిన్నోడూ..

అప్పట్లో ఎందరో కుర్రకారుకి మనశ్శాంతి కరువయ్యేలా చేసిన జ్యోతిలక్ష్మి ఈ ఉదయం మరణించారుట. వారి ఆత్మకి శాంతి చేకురాలని కొరుకుంటూ.. ఈ హుషారైన పాట అభిమానుల కోసం. 

ఆడియో ::
http://gaana.com/album/amma-maata

ఈడియో ::


లిరికియో ::

మాయదారి సిన్నోడూ
మనసే లాగేసిండు నా మనసే లాగేసిండు..
లగ్గమెప్పుడురా.. మాఁవా .. అంటే
మాఘమాసం ఎల్లేదాకా మంచిరోజు లేదన్నాడే

ఆగేదెట్టాగా అందాకా ఏగేదెట్టాగా
ఆగేదెట్టాగా అందాకా ఏగేదెట్టాగా
కాఁవమ్మ సెప్పవే.. రాఁవమ్మ సెప్పవే
రత్తమ్మ సెప్పవే.. అత్తమ్మ సెప్పవే
ఆగేదెట్టాగా అందాకా ఏగేదెట్టాగా

మాయదారి సిన్నోడు మనసే లాగేసిండు
మాయదారి సిన్నోడు నా మనసే లాగేసిండు
మాఘమాసం ఎల్లేదాకా మంచిరోజు లేదన్నాడే
ఆగేదెట్టాగా అందాకా ఏగేదెట్టాగా

సింతసెట్టెక్కీ సిగురులు కోస్తుంటే..
సిట్టి సిట్టి గాజుల్లో తాళం ఏస్తుంటే..
సింతసెట్టెక్కీ సిగురులు కోస్తుంటే..
సిట్టి సిట్టి గాజుల్లో తాళం ఏస్తుంటే..

సిగరుల్లో.. సిగురుల్లో..
సిగురుల్లో మాటేసి కన్నుగీటిండే
జివ్వున పానాలు తోడేసిండే..
ఎప్పుడ్రా మాఁవా అంటే..
సంకురాతిరి పొయ్యేదాకా..
మంచి గడియే లేదన్నాడే...

ఆగేదెట్టాగా అందాకా ఏగేదెట్టాగా
ఎల్లమ్మ సెప్పవే.. మల్లమ్మ సెప్పవే
పుల్లమ్మ సెప్పవే.. బుల్లెమ్మ సెప్పవే
ఆగేదెట్టాగా అందాకా ఏగేదెట్టాగా..

ఊరి సెరువులో నే నీదులాడుతుంటే
నీటి నురుగుల్లో తేలి తేలి పోతుంటే
ఊరి సెరువులో నేనీదులాడుతుంటే
నీటి నురుగుల్లో తేలి తేలి పోతుంటే..

బుడుంగున...  బుడుంగున
బుడుంగున మీదికి తేలిండే
నా తడికొంగు పట్టుకుని లాగిండే
ఎప్పుడురా మాఁవా అంటే
శివరాతిరి ఎల్లేదాకా శుభలగ్గం లేదన్నాడే

ఆగేదెట్టాగా అందాకా ఏగేదెట్టాగా
పున్నమ్మ సెప్పవే.. గున్నమ్మ సెప్పవే
కన్నమ్మ సెప్పవే.. సిన్నమ్మ సెప్పవే
ఆగేదెట్టాగా అందాకా ఏగేదెట్టాగా

కందిసేలల్లో కావలి కాసేసి
సందెకాడ ఒంటరిగా డొంకదారినొస్తుంటే
కందిసేలల్లో కావలి కాసేసి
సందెకాడ ఒంటరిగా డొంకదారినొస్తుంటే..

గబుక్కున.. గుబుక్కున..
గబుక్కున కళ్లు రెండు మూసిండే
రివ్వున వాటేసి నవ్వేసిండే
ఏందిరా మాఁవా అంటే
కోడికూసీ కూయంగానే తాళి కడతానన్నాడే..

ఆగేదెట్టాగా ఈ రాతిరి ఏగేదెట్టాగా
అమ్మమ్మ సెప్పవే.. అయ్యమ్మ సెప్పవే
పెద్దమ్మ సెప్పవే.. పిన్నమ్మ సెప్పవే
ఆగేదెట్టాగా అందాకా ఏగేదెట్టాగా

మాయదారి సిన్నోడు నా మనసే లాగేసిండు
కోడి కూసి కూయంగానే తాళి కడతానన్నాడే
ఆగేదెట్టాగా ఈ రాతిరి ఏగేదెట్టాగా
ఆగేదెట్టాగా ఈ రాతిరి ఏగేదెట్టాగా

సైన్మా :: అమ్మ మాట -- 1972
దరువుల్ :: రమేశ్ నాయుడు
రాతల్ :: సినారె
గొంతుల్ :: ఎల్.ఆర్. ఈశ్వరి

2, ఆగస్టు 2016, మంగళవారం

జవాని జానెమన్..

టీవీలు రాకముందు కేవలం రేడియో అండ్ ఆడియో కాసెట్స్ ఉన్న నా చిన్ననాటి రోజుల్లో ఇది ఓ ఐటం సాంగ్ / బార్ సాంగ్ అనే స్పృహ లేకుండా తెగ వినేవాళ్ళం ఈ పాటను. ఆశాభోంస్లె గారి సింగింగ్ స్టైల్ బప్పి లహరి గారి కంపొజిషన్ సూపర్.. ఇంకెందుకాలశ్యం మీరూ ఎంజాయ్ చేయండి.

ఆడియో ::
http://gaana.com/album/namak-halaal

ఈడియో ::
 
లిరికియో ::

Jawaani jaan-e-man haseen dilruba
Milein do dil jawaan nisaar ho gaya
Jawaani jaan-e-man haseen dilruba
Milein do dil jawaan nisaar ho gaya
Shikaar khud yahaan shikaar ho gaya
Yeh kya sitam huwa
Yeh kya gulam huwa
Yeh kya ghazab huwa
Yeh kaise kab huwa
Na jaanoon main na jaane woh, aha

Jawaani jaan-e-man haseen dilruba
Milein do dil jawaan nisaar ho gaya

Aayi door se dekho dilruba aisi turuturutu
Khaayi bezubaan dil ne chot yeh kaisi
Arre woh, haan haan, mili nazar
Arre yeh, haan haan, huwa asar
Nazar nazar mein yeh sama badal gaya
Chalaaya teer jo mujhi pe chal gaya
Ghazab huwa, yeh kya huwa, yeh kab huwa
Na janoon main na jaane woh, oho
Jawaani jaan-e-man haseen dilruba
Milein do dil jawaan nisaar ho gaya
Shikaar khud yahaan shikaar ho gaya
Yeh kya sitam huwa
Yeh kya gulam huwa
Yeh kya ghazab huwa
Yeh kaise kab huwa
Na jaanoon main na jaane woh, oho

Dil yeh pyaar mein kaise
Khota hai dekho, aha aha aha aha
Kaatil jaan-e-man kaise
Hota hai dekho
Arre woh, haan haan, mila sanam
Arre yeh, haan haan, huwa sitam
Woh dushman jaana dildaar ho gaya
Ke aaj tak bilkul use pyaar ho gaya
Ghazab huwa, yeh kya huwa, yeh kab huwa
Na janoon main na jaane woh, aha

Jawaani jaan-e-man haseen dilruba
Milein do dil jawaan nisaar ho gaya
Shikaar khud yahaan shikaar ho gaya
Yeh kya sitam huwa
Yeh kya gulam huwa
Yeh kya ghazab huwa
Yeh kaise kab huwa
Na jaanoon main na jaane who

సైన్మా :: Namak Halaal -- 1982
దరువుల్ :: Bappi Lahiri
రాతల్ :: Anjaan
గొంతుల్ :: Asha Bhonsle


లిరిక్స్ కి అర్ధం :: http://www.hindilyrics.net/translation-Namak-Halal/Jawani-Janeman.html