22, ఆగస్టు 2016, సోమవారం

సన్నజాజులోయ్ కన్నెమోజులోయ్..

రాఘవేంద్రరావు గారి సినిమాలలో మాములు పాటలే ఒకరేంజ్ లో ఉంటాయి ఇక ఐటమ్ సాంగ్స్ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాలా.. కానీ ఈ పాట చిత్రీకరణ కన్నా విశ్వనాథన్ గారు కంపోజ్ చేసిన ట్యూన్ నాకు చాలా ఇష్టం.

ఆడియో ::
http://gaana.com/song/simhabaludu

ఈడియో ::


లిరికియో ::

సన్నజాజులోయ్... కన్నెమోజులోయ్
సన్నజాజులోయ్... కన్నెమోజులోయ్
అల్లిబిల్లి సంతలోన పిల్ల గాలి జాతరాయే..
తళుకు బెళుకు కనవేరా
పాలవెల్లి పుంత కాడ పైట కొంగు జారిపోయె..
పడుచు గొడవ వినవేరా

సన్నజాజులోయ్... కన్నెమోజులోయ్
సన్నజాజులోయ్... కన్నెమోజులోయ్
హా..కన్ను కన్ను గీటుకుంటె సన్న సన్న మంటరేగే..
కలికి చిలుక ఇటు రావే..హాయ్ ...హాయ్...
ఒళ్ళు ఒళ్ళు మీటుకుంటే వగలమారి సెగలు పుట్టె..
వలపు పిలుపు విని పోవే

బానిసగా వచ్చావు.. నన్నే నీ బానిసగా చేసుకున్నావు
మగతనం చూపావు.. నాలో ఆడతనాన్ని నిద్ర లేపావు

రేయి తెల్లారి చల్లారి పోతుందీ రారా నా దొరా
తీగ అల్లాడి మాల్లాడి పోతుందీ రారా సుందరా
ఒకటున్నది నీలో.. ఒడుపున్నది నాలో..
అది వున్నది లేనిది తెలుసుకో..హా
మెరుపున్నది నాలో..ఉరుమున్నది నీలో..
అది నీదని ఇది నాదని హాయ్..మరిచిపో.. 

సన్నజాజులోయ్... కన్నెమోజులోయ్
అల్లిబిల్లి సంతలోన పిల్ల గాలి జాతరాయే..
తళుకు బెళుకు కనవేరా
ఒళ్ళు ఒళ్ళు మీటుకుంటే వగలమారి సెగలు పుట్టె..
వలపు పిలుపు విని పోవే

ఈ ద్వీపానికి దీపానివి నువ్వు..
ఈ లంకకే నెలవంకవి నువ్వు హహహ హహ

మల్లె పువ్వంటి రవ్వంటి మనసున్నదిలే .. మగతోడుందిలే
చింత చిగురంటి పొగరుంది .. వగరుందిలే.. సెగరేగిందిలే
వలపున్నది నాలో .. బలమున్నది నీలో ..
ఆ పట్టుని ఈ విడుపుని.. హా..కోరుకో...
సగమున్నది నాలో.. సగమున్నది నీలో ..
రెంటిని జంటగా మలచుకో..హాయ్

సన్నజాజులోయ్... కన్నెమోజులోయ్
అల్లిబిల్లి సంతలోన పిల్ల గాలి జాతరాయే..
తళుకు బెళుకు కనవేరా
వళ్ళు వళ్ళు మీటుకుంటే వగలమారి సెగలు పుట్టె..
వలపు పిలుపు విని పోవే
సన్నజాజులోయ్... కన్నెమోజులోయ్
సన్నజాజులోయ్... కన్నెమోజులోయ్
 
సైన్మా ::  సింహబలుడు - 1978
దరువుల్ ::  ఎం.ఎస్. విశ్వనాథన్
రాతల్ ::  వేటూరి
గొంతుల్ ::  బాలు, ఎల్.ఆర్. ఈశ్వరి 

9, ఆగస్టు 2016, మంగళవారం

మాయదారి సిన్నోడూ..

అప్పట్లో ఎందరో కుర్రకారుకి మనశ్శాంతి కరువయ్యేలా చేసిన జ్యోతిలక్ష్మి ఈ ఉదయం మరణించారుట. వారి ఆత్మకి శాంతి చేకురాలని కొరుకుంటూ.. ఈ హుషారైన పాట అభిమానుల కోసం. 

ఆడియో ::
http://gaana.com/album/amma-maata

ఈడియో ::


లిరికియో ::

మాయదారి సిన్నోడూ
మనసే లాగేసిండు నా మనసే లాగేసిండు..
లగ్గమెప్పుడురా.. మాఁవా .. అంటే
మాఘమాసం ఎల్లేదాకా మంచిరోజు లేదన్నాడే

ఆగేదెట్టాగా అందాకా ఏగేదెట్టాగా
ఆగేదెట్టాగా అందాకా ఏగేదెట్టాగా
కాఁవమ్మ సెప్పవే.. రాఁవమ్మ సెప్పవే
రత్తమ్మ సెప్పవే.. అత్తమ్మ సెప్పవే
ఆగేదెట్టాగా అందాకా ఏగేదెట్టాగా

మాయదారి సిన్నోడు మనసే లాగేసిండు
మాయదారి సిన్నోడు నా మనసే లాగేసిండు
మాఘమాసం ఎల్లేదాకా మంచిరోజు లేదన్నాడే
ఆగేదెట్టాగా అందాకా ఏగేదెట్టాగా

సింతసెట్టెక్కీ సిగురులు కోస్తుంటే..
సిట్టి సిట్టి గాజుల్లో తాళం ఏస్తుంటే..
సింతసెట్టెక్కీ సిగురులు కోస్తుంటే..
సిట్టి సిట్టి గాజుల్లో తాళం ఏస్తుంటే..

సిగరుల్లో.. సిగురుల్లో..
సిగురుల్లో మాటేసి కన్నుగీటిండే
జివ్వున పానాలు తోడేసిండే..
ఎప్పుడ్రా మాఁవా అంటే..
సంకురాతిరి పొయ్యేదాకా..
మంచి గడియే లేదన్నాడే...

ఆగేదెట్టాగా అందాకా ఏగేదెట్టాగా
ఎల్లమ్మ సెప్పవే.. మల్లమ్మ సెప్పవే
పుల్లమ్మ సెప్పవే.. బుల్లెమ్మ సెప్పవే
ఆగేదెట్టాగా అందాకా ఏగేదెట్టాగా..

ఊరి సెరువులో నే నీదులాడుతుంటే
నీటి నురుగుల్లో తేలి తేలి పోతుంటే
ఊరి సెరువులో నేనీదులాడుతుంటే
నీటి నురుగుల్లో తేలి తేలి పోతుంటే..

బుడుంగున...  బుడుంగున
బుడుంగున మీదికి తేలిండే
నా తడికొంగు పట్టుకుని లాగిండే
ఎప్పుడురా మాఁవా అంటే
శివరాతిరి ఎల్లేదాకా శుభలగ్గం లేదన్నాడే

ఆగేదెట్టాగా అందాకా ఏగేదెట్టాగా
పున్నమ్మ సెప్పవే.. గున్నమ్మ సెప్పవే
కన్నమ్మ సెప్పవే.. సిన్నమ్మ సెప్పవే
ఆగేదెట్టాగా అందాకా ఏగేదెట్టాగా

కందిసేలల్లో కావలి కాసేసి
సందెకాడ ఒంటరిగా డొంకదారినొస్తుంటే
కందిసేలల్లో కావలి కాసేసి
సందెకాడ ఒంటరిగా డొంకదారినొస్తుంటే..

గబుక్కున.. గుబుక్కున..
గబుక్కున కళ్లు రెండు మూసిండే
రివ్వున వాటేసి నవ్వేసిండే
ఏందిరా మాఁవా అంటే
కోడికూసీ కూయంగానే తాళి కడతానన్నాడే..

ఆగేదెట్టాగా ఈ రాతిరి ఏగేదెట్టాగా
అమ్మమ్మ సెప్పవే.. అయ్యమ్మ సెప్పవే
పెద్దమ్మ సెప్పవే.. పిన్నమ్మ సెప్పవే
ఆగేదెట్టాగా అందాకా ఏగేదెట్టాగా

మాయదారి సిన్నోడు నా మనసే లాగేసిండు
కోడి కూసి కూయంగానే తాళి కడతానన్నాడే
ఆగేదెట్టాగా ఈ రాతిరి ఏగేదెట్టాగా
ఆగేదెట్టాగా ఈ రాతిరి ఏగేదెట్టాగా

సైన్మా :: అమ్మ మాట -- 1972
దరువుల్ :: రమేశ్ నాయుడు
రాతల్ :: సినారె
గొంతుల్ :: ఎల్.ఆర్. ఈశ్వరి

2, ఆగస్టు 2016, మంగళవారం

జవాని జానెమన్..

టీవీలు రాకముందు కేవలం రేడియో అండ్ ఆడియో కాసెట్స్ ఉన్న నా చిన్ననాటి రోజుల్లో ఇది ఓ ఐటం సాంగ్ / బార్ సాంగ్ అనే స్పృహ లేకుండా తెగ వినేవాళ్ళం ఈ పాటను. ఆశాభోంస్లె గారి సింగింగ్ స్టైల్ బప్పి లహరి గారి కంపొజిషన్ సూపర్.. ఇంకెందుకాలశ్యం మీరూ ఎంజాయ్ చేయండి.

ఆడియో ::
http://gaana.com/album/namak-halaal

ఈడియో ::
 
లిరికియో ::

Jawaani jaan-e-man haseen dilruba
Milein do dil jawaan nisaar ho gaya
Jawaani jaan-e-man haseen dilruba
Milein do dil jawaan nisaar ho gaya
Shikaar khud yahaan shikaar ho gaya
Yeh kya sitam huwa
Yeh kya gulam huwa
Yeh kya ghazab huwa
Yeh kaise kab huwa
Na jaanoon main na jaane woh, aha

Jawaani jaan-e-man haseen dilruba
Milein do dil jawaan nisaar ho gaya

Aayi door se dekho dilruba aisi turuturutu
Khaayi bezubaan dil ne chot yeh kaisi
Arre woh, haan haan, mili nazar
Arre yeh, haan haan, huwa asar
Nazar nazar mein yeh sama badal gaya
Chalaaya teer jo mujhi pe chal gaya
Ghazab huwa, yeh kya huwa, yeh kab huwa
Na janoon main na jaane woh, oho
Jawaani jaan-e-man haseen dilruba
Milein do dil jawaan nisaar ho gaya
Shikaar khud yahaan shikaar ho gaya
Yeh kya sitam huwa
Yeh kya gulam huwa
Yeh kya ghazab huwa
Yeh kaise kab huwa
Na jaanoon main na jaane woh, oho

Dil yeh pyaar mein kaise
Khota hai dekho, aha aha aha aha
Kaatil jaan-e-man kaise
Hota hai dekho
Arre woh, haan haan, mila sanam
Arre yeh, haan haan, huwa sitam
Woh dushman jaana dildaar ho gaya
Ke aaj tak bilkul use pyaar ho gaya
Ghazab huwa, yeh kya huwa, yeh kab huwa
Na janoon main na jaane woh, aha

Jawaani jaan-e-man haseen dilruba
Milein do dil jawaan nisaar ho gaya
Shikaar khud yahaan shikaar ho gaya
Yeh kya sitam huwa
Yeh kya gulam huwa
Yeh kya ghazab huwa
Yeh kaise kab huwa
Na jaanoon main na jaane who

సైన్మా :: Namak Halaal -- 1982
దరువుల్ :: Bappi Lahiri
రాతల్ :: Anjaan
గొంతుల్ :: Asha Bhonsle


లిరిక్స్ కి అర్ధం :: http://www.hindilyrics.net/translation-Namak-Halal/Jawani-Janeman.html

31, జులై 2016, ఆదివారం

మనోహరీ..మనోహరీ..

బాహుబలి సినిమా లోని ఈ పాట నా ఫేవరెట్స్ లో ఒకటి ఐటమ్ సాంగ్ ఐనా కూడా చైతన్యప్రసాద్ కమ్మటి తెలుగు పదాలతో చాలా అందంగా రాశారు. పూర్తిగా ఊహా ప్రపంచంలో విశృంఖలతకు అవకాశమున్నా రాజమౌళి కాస్ట్యూమ్స్ మొదలు చిత్రీకరణ వరకూ చాలా హుందాగా తెరకెక్కించాడు.

ఆడియో ::
http://mio.to/album/M.M.+Keeravaani,+Mounima/Baahubali+-+The+Beginning+(2015)

ఈడియో ::

లిరికియో ::

ఇరుక్కుపో హత్తుకుని వీరా వీరా
కొరుక్కుపో నీ తనివితీరా తీరా
తొణక్క బెణక్క వయస్సు తెరల్ని తియ్ రా తీయ్ రా
ఉలక్క పలక్క దుడుక్కు పనేదో చెయ్ రా చేయ్ రా
మనోహరీ... మనోహరీ...

తేనెలోన నాని ఉన్న ద్రాక్షపళ్ళ గుత్తిలా
మాటలన్నీ మత్తుగున్నవే
ఇంతలేసి కళ్ళు ఉన్న ఇంతులంత చేరి
వెంటపడితే వింతగున్నదే
ఒళ్లంతా తుళ్ళింత
ఈ వింత కవ్వింతలేలా బాల

ఇరుక్కుపో హత్తుకుని వీరా వీరా
కొరుక్కుపో నీ తనివితీరా తీరా

చేప కన్నుల్లోని కైపులు నీకిచ్చెయ్ నా
నాటు కొడవల్లాంటి నడుమె దాసి ఇచ్చెయ్ నా
నీ కండల కొండలపై నాకైదండలు వేసెయ్ నా
నా పయ్యెద సంపదలే ఇక నీ శయ్యగ చేసేయ్ నా
సుఖించగా రా...
మనోహరీ మనోహరీ

పువ్వులన్నీ చుట్టుముట్టి తేనె జల్లుతుంటే
కొట్టుకుంది గుండె తుమ్మెదై
ఒళ్లంతా తుళ్ళింత
ఈ వింత కవ్వింతలేలా బాల

ఇరుక్కుపో హత్తుకుని వీరా వీరా
కొరుక్కుపో నీ తనివితీరా తీరా

సైన్మా :: బాహుబలి -- 2015
దరువుల్ :: ఎమ్ ఎమ్ కీరవాణి
రాతల్ :: చైతన్య ప్రసాద్
గొంతుల్ :: మోహన భోగరాజు, రేవంత్

26, జులై 2016, మంగళవారం

జ్యోతిలక్ష్మి చీరకట్టిందీ..

అప్పట్లో సర్దార్ పాపారాయుడు సినిమా దదాపు యాభై రోజులు ఆడిన తర్వాత మళ్ళీ జనాన్ని థియేటర్లకి రప్పించడానికి ఈ పాట కలిపారట... అదీ ఐటం సాంగ్స్ పవర్ అంటే. ఇక ఈ పాటను డైలాగ్స్ తో సహా జానకి గారు పాడిన తీరు నభూతో నభవిష్యత్.. సరదాగా సాగే ఈ పాటను మీరూ చుసీ వినీ ఎంజాయ్ చేయండి.

ఆడియో ::
http://gaana.com/album/sardar-paparayudu

ఈడియో ::

 
లిరికియో ::


నమస్కారమండి... ఆయ్.. అవునండీ..
అయ్ బాబోయ్ ఈల్లెందుకండీ వచ్చేశానుగా..

మొన్నీమధ్య బావగారబ్బాయ్ పెళ్ళికి బెజవాడెళ్ళానండీ..
వాయించరా సచ్చినాడా ఊపుకావాలీ..
ఇళ్ళంటే ఇరుగ్గా ఉంటాయనీ మనోరమా ఓటేలుకెళ్ళానండీ..
రూమ్ కావాలన్నాను..
డబలా సింగిలా అన్నారు
డబలే అన్నాను
ఏసీయా నానేసీయా అన్నారు
ఏసియే అన్నాను
పేరు అన్నాడు
జ్యోతిలక్ష్మి అన్నాను
అనగానే


గబుక్కున జూశాడు గుటుక్కున నవ్వాడు
గబుక్కున జూశాడు  గుటుక్కున నవ్వాడు
చటుక్కున లేచాడు పుటుక్కున పిలిచాడు
చటుక్కున లేచాడు పుటుక్కున పిలిచాడు
గూర్ఖా రామ్ సింగ్ ఆపరేటరజిత్ సింగ్
కిళ్ళీ కొట్టు కిషన్ సింగ్ హహ పేపర్ స్టాలు ధారాసింగ్
వగర్చుకుంటూ వచ్చారు ఆయాసంతో అరిచారు
వగర్చుకుంటూ వచ్చారు ఆయాసంతో అరిచారు

ఏవనరిచారో తెలుసా..

 
జ్యోతిలక్ష్మి చీరకట్టిందీ.. పాపం చీరకె సిగ్గేసిందీ..
అ జ్యోతిలక్ష్మి చీరకట్టిందీ.. పాపం చీరకె సిగ్గేసిందీ..
అయ్యో బొట్టుకే భయమేసిం దీ.. ఊరంతా హోరెత్తింది..
బొట్టుకే భయమేసిందీ.. ఊరంతా హోరెత్తింది..

అన్చెప్పి గోల గోల చేసి చివరికి
రూం నంబర్ నూటపదకొండిచ్చాడు.
తీరా తలుపు తీసి చూస్తే..

 
మంచం పక్కన పగిలినా గాజుముక్కలూ
మంచం కింద నలిగినా మల్లెమొగ్గలూ
మంచం మీద మిగిలినా ఆకువక్కలూ
మంచం చాటున ఒలికినా పాలచుక్కలూ పాలచుక్కలూ..

కంగారు పడి ఏవిటా అని అడిగాను
ఎవరో కొత్తగా పెళ్ళి చేసుకున్న దంపతులు
మూడు నిద్దర్లు జేసెళ్ళారన్నారు
ఆ నిద్దర్లు నాకెప్పుడా అని
ఆ మంచం మీదే పడుకున్నాను పడుకోగానే


ట్రింగ్ ట్రింగ్ ట్రింగ్ మని ఫోనూ.. డుర్ర్..డుర్ర్..డుర్ర్.. మని బెల్లూ..
ట్రింగ్ ట్రింగ్ ట్రింగ్ మని ఫోనూ.. డుర్ర్..డుర్ర్..డుర్ర్.. మని బెల్లూ..
ధన్ ధన్ ధన్ మని తలుపూ.. ధన్ ధన్ ధన్ మని తలుపూ..
రారారా రమ్మని పిలుపు.. రారారా రమ్మని పులుపూ..

ఏవిటా అని తలుపు తీశాను.. తీయగానే

ఫస్ట్ ఫ్లోరు పాపయ్య.. రెండో ఫ్లోరు రంగయ్య
ఆయ్ మూడో ఫ్లోరు ముత్తయ్య.. లిఫ్ట్ బోయ్ లింగయ్య..
వగర్చుకుంటూ వచ్చారు ఆయాసంతో అరిచారు
వగర్చుకుంటూ వచ్చారు ఆయాసంతో అరిచారు

ఏవనీ..


జ్యోతిలక్ష్మి చీరకట్టిందీ.. పాపం చీరకె సిగ్గేసిందీ..
జ్యోతిలక్ష్మి చీరకట్టిందీ.. పాపం చీరకె సిగ్గేసిందీ..
అయ్యో బొట్టుకే భయమేసిందీ.. ఊరంతా హోరెత్తిందీ..
బొట్టుకే భయమేసిందీ.. ఊరంతా హోరెత్తిందీ..

ఆతర్వాతెలాగో మా ఇంటికెళ్ళిపోయాను..
తీరా ఇంటికెళ్తే..

 
గుమ్మానికీ మావిడి తోరణాలు..
ఇల్లంతా మనుషుల తిరనాళ్ళు..
గదిలో కొత్తవి ఆభరణాలు..
గదిలో కొత్తవి ఆభరణాలు..
చూసీ చూడని నవ్వుల బాణాలు..

ఖంగారు పడిపోయండీ.. ఏవిటా అని అడిగాను..
ఎవరో నన్ను పెళ్ళి చేస్కోడానికి
పెళ్ళి చూపులకొచ్చారన్నారు
అతను చూస్తాడు తొరగా రమ్మని
ముస్తాబు చేసి కూర్చోబెట్టారు..
కూర్చోగానే..

 
పెళ్ళికొడుకు తమ్ముడూ.. తమ్ముడు గారి తండ్రీ..
తండ్రి గారి తాత.. తాత గారి మనవడు..
అరుచుకుంటూ లేచారు.. విరుచుకుంటూ అరిచారు
అరుచుకుంటూ లేచారు.. విరుచుకుంటూ అరిచారు

ఏవనో తెలుసా..

 
జ్యోతిలక్ష్మి చీరకట్టిందీ.. పాపం చీరకె సిగ్గేసిందీ..
జ్యోతిలక్ష్మి చీరకట్టిందీ.. పాపం చీరకె సిగ్గేసిందీ..
అమ్మో బొట్టుకే భయమేసిందీ.. ఊరంతా హోరెత్తిందీ..
బొట్టుకే భయమేసిందీ.. ఊరంతా హోరెత్తిందీ..

అనీ కోపంగా ఎళ్ళిపొయారు..
ఆ అందరి కోసం అలా ఉండమంటారా..
ఇలా చీరగట్టుకోమంటారా..


సైన్మ :: సర్దార్ పాపారాయుడు -- 1980
దరువుల్ :: చక్రవర్తి
రాతల్ :: దాసరి/రాజశ్రీ
గొంతుల్ :: జానకి

21, జులై 2016, గురువారం

మెహబూబా మెహబూబా..

ఏవన్నా అంటే అన్నావంటారుగానీ.. అసలు ఈ పాటకి మీరు లిరిక్స్ చుస్తున్నారు అంటే... అబ్బే లాభం లేదు మీరు ఇక్కడ ఉండాల్సిన వాళ్ళు కాదు.... ఏంటీ.. కనీసం ఓ రెండుసార్లు వీడియో చూశాకే లిరిక్స్ చూస్తున్నారా ఐతె వాకే ఐటంసాంగ్స్ కే బాప్ లాంటి ఐటంసాంగ్ షోలే లోని ఈ పాట.. ఆలశ్యం లేకుండా ఎంజాయ్ చేసేయండి.

ఆడియో :: 
http://raagtune.com/song/zjvq2qno/Mehbooba_Mehbooba.html

ఈడియో ::లిరికియో :: 

Hoo, ooh, ooh, ooh, ooh, oh

Mehbooba ae mehbooba
Beloved, oh beloved

Ooh, mehbooba ae mehbooba
Oh, beloved, oh beloved

Mehbooba ae mehbooba hoo hoo hoo
Beloved oh beloved

(Gulshan mein gul khilte hain
Roses blossom in gardens

Jab sehra mein milte hain) - 2
When we meet in the desert

Main aur tu
Me and you

Mehbooba ae mehbooba
Beloved, oh beloved

Mehbooba ae mehbooba hoo hoo hoo
Beloved, oh beloved

(Gulshan mein gul khilte hain
Roses blossom in gardens

Jab sehra mein milte hain) - 2
When we meet in the desert

Main aur tu
Me and you


Phool bahaaron se nikla, chaand sitaaron se nikla - 2
A flower came out from spring, the moon came out from the stars

Din dooba
The daytime has drowned

Ooh, mehbooba ae mehbooba
Beloved, oh beloved

Mehbooba ae mehbooba hoo hoo hoo
Beloved, oh beloved

(Gulshan mein gul khilte hain
Roses blossom in gardens

Jab sehra mein milte hain) - 2
When we meet in the desert

Main aur tu
Me and you


Husn-o-ishq ki raahon mein, baahon mein nigaahon mein - 2
The the road of beauty and love, in your arms and eyes

Dil dooba
My heart has drowned

Ooh, mehbooba ae mehbooba
Beloved, oh beloved

Mehbooba ae mehbooba hoo hoo hoo
Beloved, oh beloved

(Gulshan mein gul khilte hain
Roses blossom in gardens

Jab sehra mein milte hain) - 2
When we meet in the desert

Main aur tu
Me and you

Mehbooba ae mehbooba, mehbooba ae mehbooba - 2
Beloved, oh beloved, beloved, oh beloved

Ooh, ooh ooh ooh

Lyrics from http://www.hindilyrics.net/translation-Sholay/Mehbooba-O-Mehbooba.html

19, జులై 2016, మంగళవారం

మసక మసక చీకటిలో..

ఐటం సాంగ్స్ అంటే ఎల్.ఆర్.ఈశ్వరి గారిని గుర్తుచేస్కోకుండా కుదరదు కదా.. అందుకే ఆవిడ అదరగొట్టేసిన ఒక సూపర్ పాటను చూసి విని రెండు ఈలలేసుకుని ఎంజాయ్ చేద్దాం.. 

ఆడియో ::
naasongs.com/devudu-chesina-manushulu.html

ఈడియో ::
లిరికియో ::

మసక మసక చీకటిలో మల్లెతోట వెనకాల
మసక మసక చీకటిలో మల్లెతోట వెనకాల
మాపటేళకలుసుకో...
నీ మనసైనది దొరుకుతుంది
మనసైనది దొరుకుతుంది దొరుకుతుంది

ఓకే... యా... యా యా... యయాయయాయా...
యా యా... యయాయయాయా... హా...

మా దేశం వచ్చినవాడా మా బొమ్మలు మెచ్చినవాడా
మా దేశం వచ్చినవాడా మా బొమ్మలు మెచ్చినవాడా

తరతరాల అందాల తరగని తొలి చందాల
తరతరాల అందాల తరగని తొలి చందాల
ఈ భంగిమ నచ్చిందా ఆనందం ఇచ్చిందా
అయితే... ఏ ఏ...

మసక మసక చీకటిలో మల్లెతోట వెనకాల
మాపటేళకలుసుకో...
నీ మనసైనది దొరుకుతుంది
మనసైనది దొరుకుతుంది దొరుకుతుంది

ఓకే... యా... యా యా... యయాయయాయా...
యా యా... యయాయయాయా... హా...

చోద్యాలు వెతికేవాడా సొగసు చూసి మురిసేవాడా
చోద్యాలు వెతికేవాడా సొగసు చూసి మురిసేవాడా

కళ చేతికి దొరకాలంటే నలుమూలలు తిరగాల
కళ చేతికి దొరకాలంటే నలుమూలలు తిరగాల
నీ ముందుకు రావాలా నీ సొంతం కావాలా
అయితే.. ఏ ఏ..

మసక మసక చీకటిలో మల్లెతోట వెనకాల
మాపటేళ కలుసుకో..
నీ మనసైనది దొరుకుతుంది
మనసైనది దొరుకుతుంది దొరుకుతుంది

ఓకే... యా.. యా యా.. యయాయయాయా..
యా యా.. యయాయయాయా.. హా..
  
సైన్మా :: దేవుడు చేసిన మనుషులు (1973)
దరువులు :: రమేశ్ నాయుడు
రాతలు :: ఆరుద్ర
గొంతులు :: ఎల్.ఆర్. ఈశ్వరి

17, జులై 2016, ఆదివారం

హత్తెరీ ఎంత హుషారే..

సిరివెన్నెల గారితో ఐటమ్ సాంగ్ రాయించాలనే ఆలోచన అసలు క్రిష్ కి ఎలా వచ్చిందో కానీ.. ఆయన ఈ పాటను కూడా ఎంత అందంగా రాశారో.. ఇక ఆ మ్యూజిక్ కి అయితే తెలియకుండానే డాన్స్ వేసేస్తాం..

ఆడియో ::
http://play.raaga.com/telugu/album/Gamyam-songs-A0001236

ఈడియో ::


లిరికియో ::

హత్తెరీ ఎంత హుషారే చింతామణి
ఎల్లలు మీరే చిందాపనీ
విందడిగారే అందాలని
ముందుకురారే అందాలని

కొమ్మలో గమ్మున ఉంటే కంటపడవే నిధులు
కమ్మగా ఘం ఘం అంటూ కబురెడితే నీ సుధలు
దిరిసెన పువ్వా దర్శనమివ్వా అనవా తుమ్మెదలూ
పాపలా నిదరోమంటే వింటదా ఈడసలు
ఏపుగా ఎదుగుతు ఉంటే ఒంటిలో మిసమిసలు
ఎగబడతారే పొగబెడతారే తెగబడి తుంటరులు
స్వేచ్ఛగా ఎగురుతు ఉంటే పసివన్నెల జెండా
భక్తిగా వందనమనరా ఊరు వాడంతా
పచ్చిగా గుచ్చుకుంటే సూదంటి చూపులిట్టా
పైటిలా నిలబడుతుందా చెక్కు చెదరకుండా

హత్తెరీ ఎంత హుషారే చింతామణి
ఎల్లలు మీరే చిందాపనీ
విందడిగారే అందాలని
ముందుకురారే అందాలని

అరె అరె అరె అరె..
పిందెలా ఉన్నది కానీ పండెరో కళలన్నీ
ఎందరో తెలియదు కానీ పిండెరో వలపన్ని
చంబల్ రాణీ సొంపులలోని సంపదలెన్నెన్నీ..
నిందలో నిజమో కానీ ఎందుకా కథలన్నీ
మందిలో దొరలే కానీ దొంగలసరెవ్వరని
గుండెలలోని గూడుపుఠాణి అడిగేదెవ్వరనీ
కుందనపు బొమ్మై ఆలి నట్టింట్లో ఉన్నా
నిన్నొదిలి పోలేరమ్మా ఓ పోలేరమ్మ
చేతిలో అమృతముంటే చేదేలేవయ్యా
సంతలో అమ్మే అంబలి బాగుంటుందయ్య

హత్తెరీ ఎంత హుషారే చింతామణి
ఎల్లలు మీరే చిందాపనీ
విందడిగారే అందాలని
ముందుకురారే అందాలని

సైన్మా :: గమ్యం - 2008
దరువులు :: ఈ.ఎస్ మూర్తి
రాతలు :: సిరివెన్నెల 
గొంతులు :: గాయత్రి, ఈ.ఎస్.మూర్తి

14, జులై 2016, గురువారం

నీ ఇల్లు బంగారంగాను...

సంగీతంలో చక్రవర్తి గారి ఛమక్కులు, అన్నగారి స్టెప్పుల జిమ్మిక్కులు, జయమాలిని తళుక్కులు వెరసి అప్పట్లో జనాన్ని ఒక ఊపు ఊపేసిన పాట... చూసీ వినీ పాడుకుని ఆనందిద్దాం రండి..

ఆడియో ::
naasongs.com/gaja-donga.html

ఈడియో ::


లిరికియో ::

నీ ఇల్లు బంగారంగాను...
నా ఒళ్ళు సింగారంగాను...
జోరుమీద ఉన్నావు జోడు కడతావా...
మోజుమీద సన్నజాజి పూలు పెడతావా...

నీ ఇల్లు బంగారంగాను...
నా ఒళ్ళు సింగారంగాను...
పొంగుమీద ఉన్నావు తోడు పెడతావా
మురిపాల మీగడంత తోడిపెడతావా

నీ ఇల్లు బంగారంగాను...
నా ఒళ్ళు సింగారంగాను...

ఓ..హో..గోల్డ్ మేన్
ఓ..హో..గోల్డ్ మేన్

బంగారు కొండమీదా శృంగార కోటలోనా..
చిలకుంది తెమ్మంటావా చిలకుంది తెమ్మంటావా
రతనాల రాతిరేళా.. పగడాల పక్కచూసి..
వలచింది రమ్మంటావా..

ఏడేడు వారాల నగలిస్తే రమ్మంట..
హారాలకే అగ్రహారాలు రాసిస్తా..
అందాల గని ఉంది నువ్వు చూసుకో...
నీకందాక పని ఉంటె నన్ను చూసుకో...

నీ ఇల్లు బంగారంగాను...
నా ఒళ్ళు సింగారంగాను...

వజ్రాలవాడలోన వైడూర్యమంటి నన్నూ..
వాటేయ వద్దంటావా...వాటేయ వద్దంటావా
ముత్యాల మేడలోనా మాణిక్యమంటి నన్నూ
ముద్దాడ వస్తుంటావా..

వరహాల పందిట్లో విరహాలు నీకేల
రతనాల ముంగిట్లొ రాగాలు తీయాల
మేలైన సరుకుంది మేలమాడుకో...
ఓ గీటురాయి మీద దాన్ని గీసి చూసుకో...

నీ ఇల్లు బంగారంగాను..
నా ఒళ్ళు సింగారంగాను..
జోరుమీద ఉన్నావు జోడు కడతావా..
మురిపాల మీగడంత తోడిపెడతావా..అ..హా..హా

సైన్మ :: గజదొంగ - 1980
దరువులు :: చక్రవర్తి
రాతలు :: వేటూరి
గొంతులు :: S.P.బాలు,S.జానకి

12, జులై 2016, మంగళవారం

సినిమా సూపిత్త మామా..

రేసుగుర్రం సినిమాలో మాంచి సూపర్ హిట్ అయిన మాస్ పాట... వినేసి ఒక విజిలేస్కోండి..  

ఆడియో : 

http://naasongs.com/race-gurram.html

ఈడియో : 


మామా నువు గిట్ల గాబర గీబర
గత్తర గిత్తర చెక్కర గిక్కరొచ్చి పడిపోకే…
నీకు నాకన్న మంచి అల్లుడు
దునియా మొత్తం యాడ తిరిగినా దొరకడే…

సినిమా సూపిత్త మామా..
నీకు సినిమా సూపిత్త మామా..
సీను సీనుకి నీతో సీటీ కొట్టిత్త మామా..

గల్ల పట్టి గుంజుతాంది దీని సూపే..
లొల్లి పెట్టి సంపుతాంది దీని నవ్వే..
కత్తి లెక్క గుచ్చుతాంది దీని సోకే..
హేయ్ డప్పుగొట్టి పిలువబట్టె ఈని తీరే..
నిప్పులెక్క కాల్చబట్టె ఈని పోరే..
కొప్పు ఊడగొట్టబట్టె ఈని జోరే..

హేయ్ మామ దీన్ని సూడకుంటె
మన్ను తిన్న పాము లెక్క మనసు పండబట్టే..
అయ్య ఈని సూడగానె పొయ్యి
మీది పాల లెక్క దిల్ పొంగబట్టే
దీని బుంగ మూతి సూత్తె నాకు
బంగు తిన్న కోతిలెక్క సిందులెయ్య బుద్ధి పుట్టే..

సినిమా సూపిత్త మామా..
నీకు సినిమా సూపిత్త మామా..
సీను సీనుకి నీతో సీటీ కొట్టిత్త మామా.. మామా

సినిమా సూపిత్త మామా..
నీకు సినిమా సూపిత్త మామా..
సీను సీనుకి నీతో సీటీ కొట్టిత్త మామా..
గల్ల పట్టి గుంజుతాంది దీని సూపే..
లొల్లి పెట్టి సంపుతాంది దీని నవ్వే..
కత్తి లెక్క గుచ్చుతాంది దీని సోకే..

ఓ చంగిలాల డియ్యాలో
ఓ చంగిలాల డియ్యాలో
ఓ చంగిలాల డియ్యాలో
ఓ చంగిలాల డియ్యాలో

మామ నీ బిడ్డ వచ్చి తగిలినంకనే..
లవ్వు దర్వాజ నాకు తెరుసుకున్నదే..
ఓరయ్య గీ పొరగాడు నచ్చినంకనే..
నన్నీ బద్మాషు బుద్ధి సుట్టుకున్నదే..
పట్టు పట్టేసెనే.. కుట్టేసెనే..
పాగల్ గాడ్ని సేసెనే..

సుట్టూత బొంగరంల తిప్పబట్టెనే..
సిటారు కొమ్మ మీద కూకబెట్టెనే..
మిఠాయి తిన్నంత తీపి పుట్టెనే..
సందులల్ల దొంగ లెక్క తిప్పబట్టెనే..
దీని బుంగ మూతి సూత్తె నాకు
బంగు తిన్న కోతిలెక్క సిందులెయ్య బుద్ధి పుట్టే..

సినిమా సూపిత్త మామా..
నీకు సినిమా సూపిత్త మామా..
సీను సీనుకి నీతో సీటీ కొట్టిత్త మామా.. మామా
సినిమా సూపిత్త మామా..
నీకు సినిమా సూపిత్త మామా..
సీను సీనుకి నీతో సీటీ కొట్టిత్త మామా..
ఆ.. మామా.. ఆ.. మామా..

ఏక్ దో తీన్ చార్ పాంచ్ బటానా
మామ నీకు ముందుందె పుంగి బజానా
పుంగి బజానా.. పుంగి బజానా
ఏక్ దో తీన్ చార్ పాంచ్ బటానా
మామ నీకు ముందుందె పుంగి బజానా
పుంగి బజానా.. పుంగి బజానా

ఏక్ దో తీన్ చార్ పాంచ్ బటానా
మామ నీకు ముందుందె పుంగి బజానా
పుంగి బజానా.. పుంగి బజానా..

మామ నీకు ముందుందె పుంగి బజానా
మామ నీకు ముందుందె పుంగి బజానా
మామ నీకు ముందుందె పుంగి బజానా
మామ నీకు ముందుందె పుంగి బజానా

సైన్మ : రేసుగుర్రం - 2014
దరువు : ఎస్.ఎస్.తమన్
రాతలు : వరికుప్పల యాదగిరి
గొంతులు : సింహ, దివ్య, గంగ

8, జులై 2016, శుక్రవారం

మన్నేల తింటివిరా కన్నా

కీరవాణి మెలోడీస్ ఎంతమంచివి ఇస్తారో మాస్ బీట్ సాంగ్స్ కూడా అంతే బాగా కంపోజ్ చేస్తారు... ఈ పాటను ఎవరు మర్చిపోగలరు చెప్పండి.. అలాగే దరువేయకుండా వినగలవారెవరైనా ఉన్నారా... ఇంకెందుకు ఆలశ్యం వీకెండ్ ను మాంచి ఊపుతో మొదలెట్టేయండి....

ఆడియో : 
http://play.raaga.com/telugu/album/Chathrapathi-songs-A0000516

ఈడియో :


శ్రీ రాజరాజేశ్వరీ వరప్రసాద 
మహారాజశ్రీ పసలపూడి పంకజంగారి 
పరమకళా రసిక నాట్యమండలికీ.. జై..
హ్మ్.. అదీ.. శభాష్..
అంచేత.. ఆడియెన్సులారా.. రసిక శిఖామణులారా..
వాసికెక్కిన వైజాగు వాసులారా.. 
మన్నుతిన్న కృష్ణయ్యను మందలించిన యశోదమ్మతో
ఆ వెన్నదొంగ.. నువ్వు తొక్కవయ్యా హార్మోనీ 
పోలీస్ బాబుగారు కూడా చూస్తున్నారు..
 
అన్నయ్య బాలురు గొల్లోలు చెప్పిరిగాని
ఏ పాపమెరుగునే తల్లి 
నేను మన్నసలే తినలేదే తల్లి
 
ఏయ్ అబద్ధాలడతావు
మన్ను తినడానికి నీకు ఏం కర్మ పట్టిందిరా
నీకు వెన్నల్లేవా, జున్నుల్లేవా, అరిసెల్లేవా పోని అటుకుల్లేవా
నీకు నీకు నీకు పంచదార పూరీలు లేవా
నీకు మిరపకాయ బజ్జీలు లేవా 
నీకు వేడి వేడి బొబ్బట్లు లేవా
లడ్డు మిఠాయి నీకు లడ్డు మిఠాయి 
నీకు రమ్యముగా చేయిస్తి
మన్నేల తింటివిరా కృష్ణా

మన్నేల తింటివిరా కృష్ణా

మన్నేల తింటివిరా కృష్ణా
లడ్డు మిఠాయి నీకు రమ్యముగా చేయిస్తి
మన్నేల తింటివిరా కృష్ణా
మన్నేల తింటివిరా కృష్ణా

పొద్దుగాల తరిపిదూడా పొదుగుపాలు తాగబోతే
ఆ తాగబోతే.. 
లాగిపెట్టి తన్నిందే మట్టిమూతి కంటిందే
అయ్యో...
ఉల్లి పెసరట్లు లేవా రవ్వా మినపట్లు లేవా 
అప్పాలు లేవా పప్పులు లేవా
కొట్టిన కొబ్బరి చిప్పలు లేవా 
నీకు కాకినాడా కాజాలు లేవా..లేవా..
నీకు మైసూరు బొండాలు లేవా.. లేవా.. 
పోనీ బందారు లడ్డూలు లేవా.. లేవా.. 
ఆహ ఆత్రేయపురం పూతరేకులు లేవా
రంగు జాంగిరి నీకు రమ్యముగా చేయిస్తీ
మన్నేల తింటివిరా కృష్ణా
మన్నేల తింటివిరా కృష్ణా

ఏటి గట్టు తోటలోన మొక్కనాటి నీరుకట్టి 
ఎరువుమీద ఎరువేసి ఏపుగా పెంచినట్టి 
చెక్కరకేళి గెలలు లేవా పంపర పనస తొనలు లేవా
పూరిల్లేవా బూరిల్లేవా తేనెలూరు చిల్లిగారెల్లేవా 
నీకు కాశ్మీరు యాపిల్సు లేవా.. 
అరెరె పాలకొల్లు బత్తాయి లేదా 
నీకు వడ్లమూడి నారింజ లేదా 
అయ్యో కాబూలు దానిమ్మ లేదా 
పాల ముంజలు నీకు పరువముగా చేయిస్తి
మన్నేల తింటివిరా కృష్ణా
నువ్ మన్నేల తింటివిరా కృష్ణా
హెయ్. హెయ్.హెయ్.
హెయ్..అయ్..హెయ్..అయ్..

సైన్మా :: ఛత్రపతి (2005)
దరువు :: కీరవాణి 
రాతలు :: శివశక్తిదత్త 
గొంతులు :: టిప్పు,స్మిత,కళ్యాణి